De Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg 1713-1927

 
English | Nederlands

Bezorgd door P.N. Holtrop en Th.J.S. van Staalduine, met medewerking van A.W. Aarnoutse en G. Brinkman.

Deze driedelige bronnenpublicatie verscheen in de periode 2003-2004 en bevat gedetailleerde informatie over het archief van de Hollandse Hervormde Kerk (1717-1927) in Sint-Petersburg. In samenwerking met het Huygens ING zijn de drie delen in 2018 gedigitaliseerd en online beschikbaar gemaakt.

De publicatie komt voort uit de samenwerking tussen de Commissie voor de Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Theologische Universiteit te Kampen en de Archiefdienst van het Centrale Staats Historische Archief te Sint-Petersburg. Drs B. Woelderink, eertijds voorzitter van de Commissie voor de Archieven van de NederĀ­landse Hervormde Kerk, J.C.M. van Haastrecht, voormalig archivaris van de Samen-op-Wegkerken in Nederland, en V.M. Shishkin, directeur van het Centrale Staats Historische Archief in Sint-Petersburg, hebben deze bronnenĀ­uitgave mogelijk gemaakt.