Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 764 pagina: 1 2 3 416 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden, te Amsterdam Amsterdam 1822 protestants Protestanten (landelijk) Mannen
Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden Breda 1822 protestants Protestanten (landelijk) Mannen
Genootschap van moederlijke weldadigheid Groningen 1825 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden te Den Haag Den Haag 1829 protestants Protestanten (landelijk) Mannen
Vereeniging Dorcas Middelharnis 1830 protestants Ouderen Vrouwen
Tabitha Utrecht 1831 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "De Zeeuwsche Dorcas" Middelburg 1833 protestants Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging "Dorcas" Delft 1833 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Dordrechtsche Dorcas" Dordrecht 1835 protestants Armen algemeen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging tot Heil der Armen Leiden 1837 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vrouwen-vereeniging ter bevordering van werkzaamheid en welstand onder de geringere volksklasse Groningen 1838 protestants Werklozen Vrouwen
Vereeniging "Dorcas" Nijmegen 1838 protestants Armen algemeen Vrouwen
Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede Amsterdam 1839 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen
Algemeen Diaken-Gezelschap der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Groningen Groningen 1839 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Mannen
Vereeniging "Dorcas", Wageningen 1840 protestants Armen algemeen Vrouwen
Protestantsch gezelschap "Dorcas" Schiedam 1840 protestants Armen algemeen Vrouwen
Genootschap van moederlijke Liefdadigheid Den Haag 1841 protestants Kraamvrouwen
Gezelschap Dorcas Zierikzee 1841 protestants Armen algemeen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas Den Haag 1842 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (landelijk)
Vrouwen-Vereeniging der Nederlandsch Hervormde Gemeente Hoorn 1842 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwenvereeniging tot bevordering van werkzaamheid en welstand in behoeftige huisgezinnen in de Hervormde Gemeente Utrecht 1842 protestants Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging "Tabitha" Deventer 1843 protestants Vrouwen (algemeen), Weduwen Vrouwen
Vereeniging "Dorcas" Deventer 1843 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging voor ziekenverpleging. Inrigting voor pleegzusters Amsterdam 1843 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Utrecht Utrecht 1843 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging Heil der Armen Hoorn 1843 protestants Armen algemeen Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Maastricht Maastricht 1844 protestants Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, departement Utrecht Utrecht 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Rotterdam Rotterdam 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Langstraat Langstraat 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Groningen Groningen 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Hulpvereniging het Nijmeegsche Diaconessenhuis Nijmegen 1844 protestants Jeugd 6-12, Meisjes, Ouderen, Vrouwen (algemeen), Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Lochem-Laren Lochem-Laren 1844 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Protestantsche Vereeniging onder de zinspreuk "Christelijk hulpbetoon" Den Bosch 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (landelijk), Wezen
Vereeniging Het Utrechtsch Diakonessenhuis Utrecht 1844 protestants Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Liefdadigheid Harderwijk 1845 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging tot het vestigen van een gesticht voor pleegzusters en een Toevluchtsoord voor verwaarloosden Groningen 1845 protestants Meisjes, Verwaarloosde kinderen, Zieken Mannen en vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Leiden Leiden 1845 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Geertruidenberg Geertruidenberg 1845 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, departement 's-Gravenhage Den Haag 1845 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen te Amsterdam Amsterdam 1846 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Vught Vught 1847 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Vrienden der Armen" Den Haag 1847 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dorcas Naarden 1847 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging het "Asyl Steenbeek" Amsterdam 1847 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Patronaat over de Armen Nijmegen 1848 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Inrichting voor Havelooze kinderen Utrecht 1848 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen, Werklozen
Vereeniging Hulpbetoon te Arnhem Arnhem 1848 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Vereeniging School voor Havelooze Kinderen Amsterdam 1849 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray Rijsselt bij Eefde 1849 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Aantal verenigingen: 764 pagina: 1 2 3 416 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.