Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Twijzelerheide en omstreken Twijzelerheide 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Maria-Vereeniging Leeuwarden 1900 rooms-katholiek Alcoholisten Meisjes, Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Heerenveen e.o. Heerenveen 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Bolsward 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Dorcas Grouw 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Licht, Liefde, Leven Harlingen 1899 Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Berlikum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Hennaarderadeel der - Hennaarderadeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging: Bid en werk Leeuwarderadeel 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Dorcas Heerenveen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Steggerda der - Steggerda 1899 Arbeiders, Werklozen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Workum Workum 1899 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Idskenhuizen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Marum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Kraamvrouwenvereeniging Harlingen 1899 Kraamvrouwen
Vereeniging tot Verpleging van Israƫlitische Weezen Leeuwarden 1899 joods Joden, Wezen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Tzummarum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Dorcas Lemmer 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Armen-Patronaat Harlingen 1899 Armen algemeen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Roordahuizum der - Roordahuizum 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging Charitas Heerenveen 1899 Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Sexbierum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Grouw der - Grouw 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Burum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Harlingen der - Harlingen 1899 Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk De Knijpe 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Makkum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Rauwerderhem der - Rauwerderhem 1899 Arbeiders, Werklozen
Kraamvrouwenvereeniging Sneek 1899 Kraamvrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oldeboorn 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters vereeniging der Gerefomeerde Kerk Mildam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Hoornsterzwaag 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oenkerk 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
St. Elisabethsvereeniging Heerenveen 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Hulpbetoon voor nijvere armen Leeuwarden 1899 Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Gaast 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Tabitha Leeuwarden 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oosthem 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Wanswerd 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oosterwolde der - Oosterwolde 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Paesens-Moddergat 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oosterend 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vrouwenvereeniging Heeg 1899 Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Engwierum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Lemsterland der - Lemsterland 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Heeg 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk IJlst 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Kolummerland der - Kollumerland 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Lippenhuizen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot ziekenverpleging "Het ziekenhuis te Heerenveen" Heerenveen 1899 Zieken
Aantal verenigingen: 218 pagina: 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.