Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Wymbritseradeel Wymbritseradeel 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Wymbritseradeel der - Wymbritseradeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Woudsend Woudsend 1892 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Workum Workum 1899 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Dames-Vereeniging van vrijzinnige richting "Armenzorg" Workum 1899 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen, Werklozen, Zieken Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Workum 1884 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging Hulpbetoon Workum 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Wonseradeel der - Wonseradeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Wonseradeel Wonseradeel 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wommels 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Witmarsum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Naaivereeniging 'Die den Arme geeft, leent den Heere' Wirdum 1890 protestants Armen algemeen, Zieken Meisjes, Vrouwen
Jongedochters-vereeniging Wierum 1899 Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Westergeest 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Westdongeradeel der - Westdongeradeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wartena 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Warns 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Wanswerd 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Tzummarum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Twijzelerheide en omstreken Twijzelerheide 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Werkverschaffing in de gemeente Aengwirden Tjalleberd 1880 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Steggerda der - Steggerda 1899 Arbeiders, Werklozen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Sneek Sneek 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Kraamvrouwenvereeniging Sneek 1899 Kraamvrouwen
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Sneek 1859 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Elisabeths-Vereeniging Sneek 1893 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Sneek Sneek 1819 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging Hulp in Nood Sneek 1883 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot het bouwen van Woningen te Sneek Sneek 1863 Arbeiders, Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Sneek 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Dorcas Sneek 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Sneek Sneek 1810 neutraal Gehandicapten
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Smallingerland der - Smallingerland 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging van Landeigenaars en Landgebruikers in de Gemeente Het Bildt Sint Annaparochie 1890 Arbeiders, Werklozen Werkgevers (algemeen)
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Sexbierum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Roordahuizum der - Roordahuizum 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Rauwerderhem der - Rauwerderhem 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Paesens-Moddergat 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oudwoude 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oudkerk der - Oudkerk 1894 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oudega 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vrouwen-vereeniging Oudega 1899 Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oosthem 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oosterwolde der - Oosterwolde 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oosterend 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oldeboorn 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oldeboorn der - Oldeboorn 1894 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oenkerk 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Nes 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters vereeniging der Gerefomeerde Kerk Mildam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Aantal verenigingen: 218 pagina: 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.