Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging ter bevordering van volksgezondheid Leeuwarden 1871 Zieken
Vereeniging tot ziekenverpleging "Het ziekenhuis te Heerenveen" Heerenveen 1899 Zieken
Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Leeuwarden Leeuwarden 1884 neutraal Zieken Medici
Vereeniging voor Wijkverpleging en Ziekenzorg Harlingen 1894 Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verpleging van zieken door Diaconessen onder den naam van "het Diaconessen-Huis te Leeuwarden" Leeuwarden 1880 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Gemeentelijke werkverschaffingsvereeniging te Bovenknijpe Bovenknijpe 1847 Werklozen
Collegie: Zeemans-Voorzorg, Het - Harlingen 1851 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Collegie Zeemanstroost Hollum 1878 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
St. Josephs-Vereeniging Leeuwarden 1866 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Sneek 1893 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Verplegingsgesticht te Harlingen" Harlingen 1873 Ouderen, Zieken
Vereeniging Dorcas Joure 1899 protestants Ouderen, Weduwen Vrouwen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen, afdeling Harlingen Harlingen 1854 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vrouwenvereeniging tot bevordering der gezondheidsbelangen te Leeuwarden Leeuwarden 1871 Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Joure 1899 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Kraamvrouwenvereeniging Harlingen 1899 Kraamvrouwen
R.K. Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Bolsward 1894 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Kraamvrouwenvereeniging Sneek 1899 Kraamvrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Workum 1884 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Genootschap Moederlijke Weldadigheid Leeuwarden 1830 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Franeker 1899 Kraamvrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Harlingen Harlingen 1852 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Israëlitisch Weezenfonds Leeuwarden 1885 joods Joden, Wezen
Vereeniging tot Verpleging van Israëlitische Weezen Leeuwarden 1899 joods Joden, Wezen
Pieus genootschap 'Achoezath Olam' Leeuwarden 1826 joods Joden, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Israëlitische Vereeniging "Gamieloth Gasodiem" (uitoefening van weldadigheid) Heerenveen 1888 joods Joden
Vereeniging "Gemilath Chasadim Kabranim" (het uitoefenen van weldadigheid en ondersteuning voor begrafeniskosten) Harlingen 1876 joods Joden
Nederlandsch Israëlietisch Pieus Genootschap Kabraniem onder de zinspreuk: Chesed Wéemeth te Leeuwarden Leeuwarden 1866 joods Joden
Chewre Magziekee Tsedaka Bolsward 1828 joods Joden
St. Joseph-Vereeniging Franeker 1875 rooms-katholiek Jeugd 6-12, Zieken Mannen
Leeuwarder Vereeniging voor Gezondheidskolonies Leeuwarden 1887 Jeugd 6-12, Zieken
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Leeuwarden Leeuwarden 1792 neutraal Jeugd 6-12, Werklozen Mannen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen Leeuwarden 1852 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1826 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Dokkum Dokkum 1810 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Heerenveen Heerenveen 1810 neutraal Gehandicapten
Vereeniging "de Stuers", afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1894 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Harlingen Harlingen 1810 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Leeuwarden Leeuwarden 1810 neutraal Gehandicapten
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Leeuwarden Leeuwarden 1894 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Broek in Waterland Broek in Waterland 1810 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Bolsward Bolsward 1810 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Sneek Sneek 1810 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Franeker Franeker 1810 neutraal Gehandicapten
Patronaat over behoeftigen, als hersteld ontslagenen uit het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker Franeker 1875 neutraal Geesteszieken
Vereeniging voor het Patronaat in Friesland, tot het Houden van Toezicht op herstelde Geesteszieken, Subcommissie Leeuwarderadeel Leeuwarderadeel 1861 neutraal Geesteszieken
Naaivereeniging 'Die den Arme geeft, leent den Heere' Wirdum 1890 protestants Armen algemeen, Zieken Meisjes, Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Haskerland Haskerland 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Dokkum e.o. Dokkum e.o. 1820 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Aantal verenigingen: 218 pagina: 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.