Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 136 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Collegie Zeemanstroost Hollum 1878 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Collegie: Zeemans-Voorzorg, Het - Harlingen 1851 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging van Landeigenaars en Landgebruikers in de Gemeente Het Bildt Sint Annaparochie 1890 Arbeiders, Werklozen Werkgevers (algemeen)
Roomsch-Katholieke Rosa-Vereeniging Bolsward 1894 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-vereeniging Oudega 1899 Armen algemeen Vrouwen
Genootschap Moederlijke Weldadigheid Leeuwarden 1830 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging Dorcas Sneek 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Bolsward 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Dorkas Harlingen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Joure 1899 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Workum 1884 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging Dorcas Joure 1899 protestants Ouderen, Weduwen Vrouwen
Dames-Vereeniging van vrijzinnige richting "Armenzorg" Workum 1899 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen, Werklozen, Zieken Vrouwen
Maria-Vereeniging Harlingen 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Vrouwenvereeniging Berlikum 1899 Armen algemeen Vrouwen
Dames-vereeniging "Hulpbetoon" Dokkum 1892 Armen algemeen Vrouwen
Dorcas Idaard 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Zaait in alle winden Harlingen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Maria-Vereeniging Franeker 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Sneek 1893 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Maria-Vereeniging Dokkum 1884 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Vrouwenvereeniging Heeg 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Tabitha Leeuwarden 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
St. Elisabethsvereeniging Heerenveen 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
St. Josephs-Vereeniging Leeuwarden 1866 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging "Weldoen is onze leus" Leeuwarden 1887 joods Armen algemeen Vrouwen
R.K. Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Bolsward 1894 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Dorcas Lemmer 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwenvereeniging tot bevordering der gezondheidsbelangen te Leeuwarden Leeuwarden 1871 Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Pieus genootschap 'Achoezath Olam' Leeuwarden 1826 joods Joden, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging Dorcas Heerenveen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dorcas Grouw 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Maria-Vereeniging Leeuwarden 1900 rooms-katholiek Alcoholisten Meisjes, Vrouwen
Naaivereeniging 'Die den Arme geeft, leent den Heere' Wirdum 1890 protestants Armen algemeen, Zieken Meisjes, Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Warns 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Garijp 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Ferwerd 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Witmarsum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Hijlaard 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging: Dient elkander uit liefde Gerkesklooster-Stroobos 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Boornbergum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Westergeest 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oudega 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Dokkum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wartena 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Drachten 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochtersvereeniging: Dankt God in alles Leeuwarden 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Beetgum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Koudum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Sneek 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Aantal verenigingen: 136 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.