Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Heerenveen e.o. Heerenveen 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Friesland 1899 protestants Alcoholisten Mannen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Harlingen Harlingen 1846 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Maria-Vereeniging Leeuwarden 1900 rooms-katholiek Alcoholisten Meisjes, Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den sterken Drank, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1848 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Maatschappij van Matigheid te Drachten Drachten 1832 neutraal Alcoholisten
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Twijzelerheide en omstreken Twijzelerheide 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Bolsward Bolsward 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Sneek Sneek 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Lemmer Lemmer 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Woudsend Woudsend 1892 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Workum Workum 1899 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Leeuwarden Leeuwarden 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Harlingen der - Harlingen 1899 Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Hulpkas voor Israëlieten" Leeuwarden 1851 joods Ambachtslieden, Joden
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Doesburg Doesburg 1809 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Hulpbank te Harlingen Harlingen 1853 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Holwerd Holwerd 1873 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Vereeniging tot verschaffing van betere en gezondere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen Harlingen 1859 Arbeiders
Vereeniging “Door arbeid tot verbetering” Leeuwarden 1894 Arbeiders
Vereeniging tot het bekomen van eigen woningen voor den Handwerksman onder de zinspreuk "Help U zelven" Leeuwarden 1871 Arbeiders
Vereeniging tot verbetering van Woningen van den Werkenden Stand Joure 1874 Arbeiders
Vereeniging "Helpt Elkander" Koudum 1890 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging "Licht in de Toekomst" Leeuwarden 1877 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging tot het bouwen van Woningen te Sneek Sneek 1863 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging voor werkverschaffing te Bolsward Bolsward 1893 Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Bergum der - Bergum 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Ferwerderadeel der - Ferwerderadeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Gorredijk der - Gorredijk 1895 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oudkerk der - Oudkerk 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Franeker der - Franeker 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Joure der - Joure 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Doniawerstal der - Doniawerstal 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Smallingerland der - Smallingerland 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Westdongeradeel der - Westdongeradeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Haulerwijk der - Haulerwijk 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Baarderadeel der - Baarderadeel 1896 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Wonseradeel der - Wonseradeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Leeuwarden der - Leeuwarden 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Wymbritseradeel der - Wymbritseradeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Akkrum der - Akkrum 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Kolummerland der - Kollumerland 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oldeboorn der - Oldeboorn 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Lemsterland der - Lemsterland 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Leeuwarderadeel der - Leeuwarderadeel 1894 Arbeiders, Werklozen
Commissie tot werkverschaffing Leeuwarden 1886 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oosterwolde der - Oosterwolde 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Rauwerderhem der - Rauwerderhem 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging van Landeigenaars en Landgebruikers in de Gemeente Het Bildt Sint Annaparochie 1890 Arbeiders, Werklozen Werkgevers (algemeen)
Aantal verenigingen: 218 pagina: 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.