Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging “Door arbeid tot verbetering” Leeuwarden 1894 Arbeiders
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Leeuwarden Leeuwarden 1894 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Maria-Vereeniging Franeker 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Akkrum der - Akkrum 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oldeboorn der - Oldeboorn 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Leeuwarderadeel der - Leeuwarderadeel 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "de Stuers", afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1894 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Bolsward 1894 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Het Bildt der - Het Bildt 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Gorredijk der - Gorredijk 1895 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Baarderadeel der - Baarderadeel 1896 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging Charitas Bolsward 1896 Armen algemeen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Lemmer Lemmer 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Vereeniging Verbetering der Armenzorg Harlingen 1898 Armen algemeen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Bolsward Bolsward 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Leeuwarden Leeuwarden 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Vereeniging voor stille armoede Joure 1899 protestants Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Warns 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Garijp 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Ferwerd 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Witmarsum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Hijlaard 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vrouwen-vereeniging Oudega 1899 Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging: Dient elkander uit liefde Gerkesklooster-Stroobos 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Charitas Aengwirden 1899 Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Boornbergum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Westergeest 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Franeker 1899 Kraamvrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oudega 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot Wering van Bedelarij Kollumerland 1899 Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Dokkum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Ferwerderadeel der - Ferwerderadeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wartena 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Drachten 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Franeker der - Franeker 1899 Arbeiders, Werklozen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Friesland 1899 protestants Alcoholisten Mannen
Christelijke Jongedochtersvereeniging: Dankt God in alles Leeuwarden 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Joure der - Joure 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Doniawerstal der - Doniawerstal 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging Dorcas Sneek 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Beetgum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Koudum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Westdongeradeel der - Westdongeradeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Haulerwijk der - Haulerwijk 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging Hulpbetoon Workum 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vrouwen-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Bolsward 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Dorkas Harlingen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Sneek 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
St. Elisabeths-Vereeniging Joure 1899 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging Dorcas Joure 1899 protestants Ouderen, Weduwen Vrouwen
Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.