Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling IJlst IJlst 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Menaldumadeel Menaldumadeel 1819 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Sneek Sneek 1819 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Wonseradeel Wonseradeel 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Wymbritseradeel Wymbritseradeel 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maria-Vereeniging Harlingen 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Maria-Vereeniging Leeuwarden 1900 rooms-katholiek Alcoholisten Meisjes, Vrouwen
Maria-Vereeniging Franeker 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Maria-Vereeniging Dokkum 1884 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Naaivereeniging 'Die den Arme geeft, leent den Heere' Wirdum 1890 protestants Armen algemeen, Zieken Meisjes, Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Heerenveen e.o. Heerenveen 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Sneek Sneek 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Twijzelerheide en omstreken Twijzelerheide 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Workum Workum 1899 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Woudsend Woudsend 1892 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Harlingen Harlingen 1846 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den sterken Drank, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1848 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1826 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Israëlietisch Pieus Genootschap Kabraniem onder de zinspreuk: Chesed Wéemeth te Leeuwarden Leeuwarden 1866 joods Joden
Patronaat over behoeftigen, als hersteld ontslagenen uit het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker Franeker 1875 neutraal Geesteszieken
Pieus genootschap 'Achoezath Olam' Leeuwarden 1826 joods Joden, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Leeuwarden Leeuwarden 1854 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Friesland 1899 protestants Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Bolsward Bolsward 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Leeuwarden Leeuwarden 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Lemmer Lemmer 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Bolsward 1894 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Roomsch-Katholieke Rosa-Vereeniging Bolsward 1894 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Joure 1899 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Workum 1884 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Sneek 1893 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
St. Elisabethsvereeniging Heerenveen 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
St. Josephs-Vereeniging Leeuwarden 1866 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
St. Joseph-Vereeniging Franeker 1875 rooms-katholiek Jeugd 6-12, Zieken Mannen
Vereeniging Armen-Patronaat Harlingen 1899 Armen algemeen
Vereeniging Charitas Aengwirden 1899 Armen algemeen
Vereeniging Charitas Bolsward 1896 Armen algemeen
Vereeniging Charitas Heerenveen 1899 Armen algemeen
Vereeniging "de Stuers", afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1894 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging “Door arbeid tot verbetering” Leeuwarden 1894 Arbeiders
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Akkrum der - Akkrum 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Baarderadeel der - Baarderadeel 1896 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Bergum der - Bergum 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Doniawerstal der - Doniawerstal 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Ferwerderadeel der - Ferwerderadeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Franeker der - Franeker 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Gorredijk der - Gorredijk 1895 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Grouw der - Grouw 1899 Arbeiders, Werklozen
Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.