Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Kubaard 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Koudum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Helpt Elkander" Koudum 1890 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging tot Werkverschaffing Koudum 1887 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Kolummerland der - Kollumerland 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging tot Wering van Bedelarij Kollumerland 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot verbetering van Woningen van den Werkenden Stand Joure 1874 Arbeiders
Maatschappij tot heil van hulpbehoevenden en ter voorkoming van armoede te Joure Joure 1841 Armen algemeen
Vereeniging Dorcas Joure 1899 protestants Ouderen, Weduwen Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Joure 1899 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Joure der - Joure 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging voor stille armoede Joure 1899 protestants Armen algemeen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling IJlst IJlst 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk IJlst 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Idskenhuizen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Dorcas Idaard 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Hoornsterzwaag 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Holwerd Holwerd 1873 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Collegie Zeemanstroost Hollum 1878 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Hindeloopen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Hijlaard 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Het Bildt der - Het Bildt 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Hennaarderadeel der - Hennaarderadeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging Dorcas Heerenveen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Conferentie van den H. Geest van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Heerenveen 1867 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Charitas Heerenveen 1899 Armen algemeen
Israƫlitische Vereeniging "Gamieloth Gasodiem" (uitoefening van weldadigheid) Heerenveen 1888 joods Joden
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Heerenveen Heerenveen 1810 neutraal Gehandicapten
St. Elisabethsvereeniging Heerenveen 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Heerenveen Heerenveen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging tot ziekenverpleging "Het ziekenhuis te Heerenveen" Heerenveen 1899 Zieken
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Heerenveen e.o. Heerenveen 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vrouwenvereeniging Heeg 1899 Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Heeg 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Haulerwijk der - Haulerwijk 1899 Arbeiders, Werklozen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Haskerland Haskerland 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging Licht, Liefde, Leven Harlingen 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen, afdeling Harlingen Harlingen 1854 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Harlingen Harlingen 1852 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Verplegingsgesticht te Harlingen" Harlingen 1873 Ouderen, Zieken
Kraamvrouwenvereeniging Harlingen 1899 Kraamvrouwen
Vereeniging Armen-Patronaat Harlingen 1899 Armen algemeen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Harlingen der - Harlingen 1899 Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Collegie: Zeemans-Voorzorg, Het - Harlingen 1851 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging "Gemilath Chasadim Kabranim" (het uitoefenen van weldadigheid en ondersteuning voor begrafeniskosten) Harlingen 1876 joods Joden
Conferentie van den H. Michael van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Harlingen 1864 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Harlingen Harlingen 1810 neutraal Gehandicapten
Vereeniging Zaait in alle winden Harlingen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Hulpbank te Harlingen Harlingen 1853 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Maria-Vereeniging Harlingen 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.