Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Makkum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oldeboorn 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters vereeniging der Gerefomeerde Kerk Mildam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Weldoen is onze leus" Leeuwarden 1887 joods Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Hoornsterzwaag 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oenkerk 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Hulpbetoon voor nijvere armen Leeuwarden 1899 Armen algemeen
Kamer van Navraag naar behoeftigen Leeuwarden 1880 Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Gaast 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Tabitha Leeuwarden 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oosthem 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Wanswerd 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Maatschappij tot heil van hulpbehoevenden en ter voorkoming van armoede te Joure Joure 1841 Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Paesens-Moddergat 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oosterend 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vrouwenvereeniging Heeg 1899 Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Engwierum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Charitas Bolsward 1896 Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Heeg 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk IJlst 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Lippenhuizen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oudwoude 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Zaait in alle winden Harlingen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Hulp in Nood Sneek 1883 neutraal Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Hindeloopen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Britsum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Dorcas Idaard 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dames-vereeniging "Hulpbetoon" Dokkum 1892 Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Ee 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Franeker 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Kubaard 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Leeuwarden 1887 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Goënga 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Bergum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Nes 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vrouwenvereeniging Berlikum 1899 Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging Wierum 1899 Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wommels 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Sneek 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Dorkas Harlingen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Bolsward 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Verbetering der Armenzorg Harlingen 1898 Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Koudum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Beetgum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Dorcas Sneek 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Christelijke Jongedochtersvereeniging: Dankt God in alles Leeuwarden 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Drachten 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wartena 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Dokkum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot Wering van Bedelarij Kollumerland 1899 Armen algemeen
Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.