Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging Charitas Bolsward 1896 Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Engwierum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vrouwenvereeniging Heeg 1899 Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oosterend 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Paesens-Moddergat 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Maatschappij tot heil van hulpbehoevenden en ter voorkoming van armoede te Joure Joure 1841 Armen algemeen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Wanswerd 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oosthem 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Tabitha Leeuwarden 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Gaast 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Kamer van Navraag naar behoeftigen Leeuwarden 1880 Armen algemeen
Hulpbetoon voor nijvere armen Leeuwarden 1899 Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oenkerk 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Hoornsterzwaag 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Weldoen is onze leus" Leeuwarden 1887 joods Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters vereeniging der Gerefomeerde Kerk Mildam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oldeboorn 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Makkum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk De Knijpe 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Burum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Sexbierum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Charitas Heerenveen 1899 Armen algemeen
Vereeniging Armen-Patronaat Harlingen 1899 Armen algemeen
Dorcas Lemmer 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Tzummarum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Franeker Franeker 1809 neutraal Armen algemeen Mannen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Marum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Idskenhuizen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Dorcas Heerenveen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging: Bid en werk Leeuwarderadeel 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Berlikum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Licht, Liefde, Leven Harlingen 1899 Armen algemeen
Dorcas Grouw 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Bolsward 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1855 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen
Genootschap Meschiebath neefesz (Lafenis der ziel) te Leeuwarden Leeuwarden 1882 joods Armen algemeen, Joden
Dames-Vereeniging van vrijzinnige richting "Armenzorg" Workum 1899 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen, Werklozen, Zieken Vrouwen
St. Elisabethsvereeniging Heerenveen 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging "Eigen brood bovenal" Leeuwarden 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging Hulpbetoon Workum 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Leeuwarden Leeuwarden 1854 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Conferentie van den H. Franciscus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Franeker 1871 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Bonifacius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Dokkum 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Maria-Vereeniging Harlingen 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Conferentie van den H. Vitus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Leeuwarden 1852 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Maria-Vereeniging Dokkum 1884 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Conferentie van den H. Michael van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Harlingen 1864 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Sneek 1859 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Bolsward 1855 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Geest van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Heerenveen 1867 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen Mannen
Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.