Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Harlingen der - Harlingen 1899 Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Haulerwijk der - Haulerwijk 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Hennaarderadeel der - Hennaarderadeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Het Bildt der - Het Bildt 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Joure der - Joure 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Kolummerland der - Kollumerland 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Leeuwarden der - Leeuwarden 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Leeuwarderadeel der - Leeuwarderadeel 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Lemsterland der - Lemsterland 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oldeboorn der - Oldeboorn 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oosterwolde der - Oosterwolde 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Oudkerk der - Oudkerk 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Rauwerderhem der - Rauwerderhem 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Roordahuizum der - Roordahuizum 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Smallingerland der - Smallingerland 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Steggerda der - Steggerda 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Westdongeradeel der - Westdongeradeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Wonseradeel der - Wonseradeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Wymbritseradeel der - Wymbritseradeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging Dorcas Sneek 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Dorcas Joure 1899 protestants Ouderen, Weduwen Vrouwen
Vereeniging Dorcas Heerenveen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Dorkas Harlingen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Eigen brood bovenal" Leeuwarden 1858 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Gemilath Chasadim Kabranim" (het uitoefenen van weldadigheid en ondersteuning voor begrafeniskosten) Harlingen 1876 joods Joden
Vereeniging "Helpt Elkander" Koudum 1890 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Leeuwarden Leeuwarden 1884 neutraal Zieken Medici
Vereeniging Hulpbetoon Workum 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging Hulp in Nood Sneek 1883 neutraal Armen algemeen
Vereeniging "Hulpkas voor Israëlieten" Leeuwarden 1851 joods Ambachtslieden, Joden
Vereeniging "Licht in de Toekomst" Leeuwarden 1877 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging Licht, Liefde, Leven Harlingen 1899 Armen algemeen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Harlingen Harlingen 1852 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Tabitha Leeuwarden 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging ter bevordering van volksgezondheid Leeuwarden 1871 Zieken
Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1855 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen
Vereeniging tot het bekomen van eigen woningen voor den Handwerksman onder de zinspreuk "Help U zelven" Leeuwarden 1871 Arbeiders
Vereeniging tot het bouwen van Woningen te Sneek Sneek 1863 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Franeker 1899 Kraamvrouwen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen Leeuwarden 1852 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen, afdeling Harlingen Harlingen 1854 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Israëlitisch Weezenfonds Leeuwarden 1885 joods Joden, Wezen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Verplegingsgesticht te Harlingen" Harlingen 1873 Ouderen, Zieken
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Leeuwarden 1887 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Leeuwarden Leeuwarden 1894 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van Woningen van den Werkenden Stand Joure 1874 Arbeiders
Vereeniging tot Verpleging van Israëlitische Weezen Leeuwarden 1899 joods Joden, Wezen
Vereeniging tot verpleging van zieken door Diaconessen onder den naam van "het Diaconessen-Huis te Leeuwarden" Leeuwarden 1880 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verschaffing van betere en gezondere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen Harlingen 1859 Arbeiders
Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.