Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Rauwerderhem der - Rauwerderhem 1899 Arbeiders, Werklozen
Collegie: Zeemans-Voorzorg, Het - Harlingen 1851 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Harlingen der - Harlingen 1899 Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Vereeniging van Landeigenaars en Landgebruikers in de Gemeente Het Bildt Sint Annaparochie 1890 Arbeiders, Werklozen Werkgevers (algemeen)
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Grouw der - Grouw 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging ter bevordering van volksgezondheid Leeuwarden 1871 Zieken
Vereeniging Charitas Heerenveen 1899 Armen algemeen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Roordahuizum der - Roordahuizum 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging Armen-Patronaat Harlingen 1899 Armen algemeen
Kraamvrouwenvereeniging Harlingen 1899 Kraamvrouwen
Vrouwenvereeniging tot bevordering der gezondheidsbelangen te Leeuwarden Leeuwarden 1871 Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Steggerda der - Steggerda 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Hennaarderadeel der - Hennaarderadeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Verplegingsgesticht te Harlingen" Harlingen 1873 Ouderen, Zieken
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Het Bildt der - Het Bildt 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging voor werkverschaffing te Bolsward Bolsward 1893 Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging Licht, Liefde, Leven Harlingen 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot verbetering van Woningen van den Werkenden Stand Joure 1874 Arbeiders
Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.