Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot Wering van Bedelarij Kollumerland 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot Werkverschaffing Koudum 1887 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot Werkverschaffing in de gemeente Aengwirden Tjalleberd 1880 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot ziekenverpleging "Het ziekenhuis te Heerenveen" Heerenveen 1899 Zieken
Vereeniging van Landeigenaars en Landgebruikers in de Gemeente Het Bildt Sint Annaparochie 1890 Arbeiders, Werklozen Werkgevers (algemeen)
Vereeniging Verbetering der Armenzorg Harlingen 1898 Armen algemeen
Vereeniging voor het Patronaat in Friesland, tot het Houden van Toezicht op herstelde Geesteszieken, Subcommissie Leeuwarderadeel Leeuwarderadeel 1861 neutraal Geesteszieken
Vereeniging voor stille armoede Joure 1899 protestants Armen algemeen
Vereeniging voor werkverschaffing te Bolsward Bolsward 1893 Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging voor Wijkverpleging en Ziekenzorg Harlingen 1894 Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Weldoen is onze leus" Leeuwarden 1887 joods Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Werkverschaffing" Donkerbroek 1885 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging Zaait in alle winden Harlingen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-vereeniging Oudega 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vrouwenvereeniging Berlikum 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vrouwenvereeniging Heeg 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Bolsward 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwenvereeniging tot bevordering der gezondheidsbelangen te Leeuwarden Leeuwarden 1871 Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.