Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Bolsward 1855 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Bolsward Bolsward 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Bolsward Bolsward 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Vereeniging Charitas Bolsward 1896 Armen algemeen
Vrouwen-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Bolsward 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Chewre Magziekee Tsedaka Bolsward 1828 joods Joden
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Bolsward Bolsward 1810 neutraal Gehandicapten
Roomsch-Katholieke Rosa-Vereeniging Bolsward 1894 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Berlikum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vrouwenvereeniging Berlikum 1899 Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Bergum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Bergum der - Bergum 1894 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Beetgum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Baarderadeel der - Baarderadeel 1896 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Akkrum der - Akkrum 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging Charitas Aengwirden 1899 Armen algemeen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Achtkarspelen Achtkarspelen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Friesland 1899 protestants Alcoholisten Mannen
Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.