Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Kraamvrouwenvereeniging Sneek 1899 Kraamvrouwen
R.K. Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Bolsward 1894 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Kraamvrouwenvereeniging Harlingen 1899 Kraamvrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Joure 1899 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vrouwenvereeniging tot bevordering der gezondheidsbelangen te Leeuwarden Leeuwarden 1871 Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen, afdeling Harlingen Harlingen 1854 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging Dorcas Joure 1899 protestants Ouderen, Weduwen Vrouwen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Verplegingsgesticht te Harlingen" Harlingen 1873 Ouderen, Zieken
St. Elisabeths-Vereeniging Sneek 1893 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
St. Josephs-Vereeniging Leeuwarden 1866 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Collegie Zeemanstroost Hollum 1878 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Collegie: Zeemans-Voorzorg, Het - Harlingen 1851 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Gemeentelijke werkverschaffingsvereeniging te Bovenknijpe Bovenknijpe 1847 Werklozen
Vereeniging tot verpleging van zieken door Diaconessen onder den naam van "het Diaconessen-Huis te Leeuwarden" Leeuwarden 1880 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging voor Wijkverpleging en Ziekenzorg Harlingen 1894 Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Leeuwarden Leeuwarden 1884 neutraal Zieken Medici
Vereeniging tot ziekenverpleging "Het ziekenhuis te Heerenveen" Heerenveen 1899 Zieken
Vereeniging ter bevordering van volksgezondheid Leeuwarden 1871 Zieken
Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.