Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oudwoude 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Zaait in alle winden Harlingen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Hindeloopen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Britsum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Dorcas Idaard 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Wymbritseradeel der - Wymbritseradeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Ee 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Franeker 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Kubaard 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Goënga 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Bergum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Nes 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vrouwenvereeniging Berlikum 1899 Armen algemeen Vrouwen
Maria-Vereeniging Harlingen 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Dames-Vereeniging van vrijzinnige richting "Armenzorg" Workum 1899 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen, Werklozen, Zieken Vrouwen
Jongedochters-vereeniging Wierum 1899 Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Wonseradeel der - Wonseradeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wommels 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Dorcas Joure 1899 protestants Ouderen, Weduwen Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Joure 1899 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Sneek 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Dorkas Harlingen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Bolsward 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Hulpbetoon Workum 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Haulerwijk der - Haulerwijk 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Westdongeradeel der - Westdongeradeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Koudum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Beetgum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Dorcas Sneek 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Doniawerstal der - Doniawerstal 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Joure der - Joure 1899 Arbeiders, Werklozen
Christelijke Jongedochtersvereeniging: Dankt God in alles Leeuwarden 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Friesland 1899 protestants Alcoholisten Mannen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Franeker der - Franeker 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Drachten 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wartena 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Ferwerderadeel der - Ferwerderadeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Dokkum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot Wering van Bedelarij Kollumerland 1899 Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Oudega 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Franeker 1899 Kraamvrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Westergeest 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Boornbergum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Charitas Aengwirden 1899 Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging: Dient elkander uit liefde Gerkesklooster-Stroobos 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vrouwen-vereeniging Oudega 1899 Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Hijlaard 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Witmarsum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Ferwerd 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Garijp 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.