Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Collegie: Zeemans-Voorzorg, Het - Harlingen 1851 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Harlingen der - Harlingen 1899 Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Vereeniging van Landeigenaars en Landgebruikers in de Gemeente Het Bildt Sint Annaparochie 1890 Arbeiders, Werklozen Werkgevers (algemeen)
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Grouw der - Grouw 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging ter bevordering van volksgezondheid Leeuwarden 1871 Zieken
Vereeniging Charitas Heerenveen 1899 Armen algemeen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Roordahuizum der - Roordahuizum 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging Armen-Patronaat Harlingen 1899 Armen algemeen
Kraamvrouwenvereeniging Harlingen 1899 Kraamvrouwen
Vrouwenvereeniging tot bevordering der gezondheidsbelangen te Leeuwarden Leeuwarden 1871 Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Steggerda der - Steggerda 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Hennaarderadeel der - Hennaarderadeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Verplegingsgesticht te Harlingen" Harlingen 1873 Ouderen, Zieken
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Het Bildt der - Het Bildt 1894 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging voor werkverschaffing te Bolsward Bolsward 1893 Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging Licht, Liefde, Leven Harlingen 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot verbetering van Woningen van den Werkenden Stand Joure 1874 Arbeiders
Genootschap Meschiebath neefesz (Lafenis der ziel) te Leeuwarden Leeuwarden 1882 joods Armen algemeen, Joden
Chewre Magziekee Tsedaka Bolsward 1828 joods Joden
Nederlandsch Israëlietisch Pieus Genootschap Kabraniem onder de zinspreuk: Chesed Wéemeth te Leeuwarden Leeuwarden 1866 joods Joden
Vereeniging "Hulpkas voor Israëlieten" Leeuwarden 1851 joods Ambachtslieden, Joden
Vereeniging "Gemilath Chasadim Kabranim" (het uitoefenen van weldadigheid en ondersteuning voor begrafeniskosten) Harlingen 1876 joods Joden
Vereeniging "Weldoen is onze leus" Leeuwarden 1887 joods Armen algemeen Vrouwen
Israëlitische Vereeniging "Gamieloth Gasodiem" (uitoefening van weldadigheid) Heerenveen 1888 joods Joden
Vereeniging tot Verpleging van Israëlitische Weezen Leeuwarden 1899 joods Joden, Wezen
Pieus genootschap 'Achoezath Olam' Leeuwarden 1826 joods Joden, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Israëlitisch Weezenfonds Leeuwarden 1885 joods Joden, Wezen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Wonseradeel Wonseradeel 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Doesburg Doesburg 1809 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Franeker Franeker 1810 neutraal Gehandicapten
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Harlingen Harlingen 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Sneek Sneek 1810 neutraal Gehandicapten
Genootschap Moederlijke Weldadigheid Leeuwarden 1830 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Dantumadeel Dantumadeel 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Bolsward Bolsward 1810 neutraal Gehandicapten
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Harlingen Harlingen 1846 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Broek in Waterland Broek in Waterland 1810 neutraal Gehandicapten
Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Leeuwarden Leeuwarden 1884 neutraal Zieken Medici
Vereeniging voor het Patronaat in Friesland, tot het Houden van Toezicht op herstelde Geesteszieken, Subcommissie Leeuwarderadeel Leeuwarderadeel 1861 neutraal Geesteszieken
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Franeker Franeker 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Patronaat over behoeftigen, als hersteld ontslagenen uit het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker Franeker 1875 neutraal Geesteszieken
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Gaasterland Gaasterland 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Leeuwarden 1887 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Leeuwarden Leeuwarden 1894 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Hulpbank te Harlingen Harlingen 1853 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Leeuwarden Leeuwarden 1810 neutraal Gehandicapten
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1826 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging Hulp in Nood Sneek 1883 neutraal Armen algemeen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Sneek Sneek 1819 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den sterken Drank, afdeling Leeuwarden Leeuwarden 1848 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.