Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 288 pagina: 1 2 3 46 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot oprichting van Volkssanatoria voor Borstlijders in Nederland, subcommissie Apeldoorn Apeldoorn 1898 Zieken
Vereeniging tot verbetering van Arbeiderswoningen Nijkerk 1866 Arbeiders
Vereeniging "Het Kinderziekenhuis" Arnhem 1881 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Zieken Mannen en vrouwen
Vrouwenvereeniging ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen en andere vrouwen Heerde 1899 Kraamvrouwen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Sint Nicolaas-Vereeniging, De - Winterswijk 1899 Armen algemeen
Kraamvrouwenvereeniging Lochem 1899 Kraamvrouwen
Kindervoeding Zutphen 1899 Jeugd 6-12
Vereeniging voor Werkverschaffing te Hattem Hattem 1839 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging Charitas Ermelo 1899 Geesteszieken
Vereeniging "Beek en Ubbergen" tot wering van misbruik van sterken drank Ubbergen 1879 Alcoholisten
Vereeniging Hulpbetoon Bennekom 1891 Kraamvrouwen, Zieken
Liefdadigheid naar Vermogen Zaltbommel 1899 Jeugd 6-12, Werklozen
Vereeniging "Hulp in Nood" Arnhem 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot wering der bedelarij Hengelo 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot werkverschaffing aan behoeftige ingezetenen van de gemeente Heerde Heerde 1861 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot verstrekking van versterkende middelen aan min- en onvermogende zieken Arnhem 1899 Armen algemeen Vrouwen
Hulpvereeniging voor de burgerlijke gemeente Maurik Maurik 1899 Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Kraamvrouwen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Ziekenverpleging Ruurlo 1900 Zieken
Vereeniging tot Werkverschaffing Oldebroek 1879 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot uitreiking van brood en koffie aan behoeftigen Nijmegen 1899 Armen algemeen
Comité voor Kindervoeding en -kleeding Apeldoorn 1899 Jeugd 6-12
Vereeniging Hulp in nood Velp 1893 Armen algemeen
Vereeniging tot voorkoming van armoede door Werkverschaffing en bevordering van arbeid in het gezin Doesburg 1889 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging "Moederlijke Weldadigheid" Velp 1842 Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging "De Hulpbank" Arnhem 1865 Ambachtslieden, Werklozen
Kookcommissie, De - Lochem 1899 Kraamvrouwen, Zieken
Vereeniging de Moederlijke Weldadigheid Hattem 1899 Kraamvrouwen
Vereeniging "Het Ziekenhuis te Apeldoorn" Apeldoorn 1885 Zieken
Vereeniging tot Wering der Bedelarij door Werkverschaffing Oosterbeek 1889 Werklozen
Dames-Vereeniging tot het bezoeken van Arme Zieken Arnhem 1894 Zieken Vrouwen
Vereeniging tot werkverschaffing aan behoeftigen Zaltbommel 1880 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot het verschaffen van versterkende middelen aan behoeftige zieken Oosterbeek 1899 Zieken
Vereeniging Ziekenverpleging Rheden Rheden 1888 Zieken
Dames-vereeniging tot het verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen Nijmegen 1899 Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging Ziekenverpleging te Doetinchem Stad Doetinchem 1898 Zieken Mannen en vrouwen
Werkinrichting Nijmegen 1850 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging het Kinderziekenhuis "Mary" Apeldoorn 1887 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging tot het verschaffen van geschikte woningen aan de arbeidersklasse te Arnhem Arnhem 1853 Arbeiders
Vereeniging Het Ziekenhuis Dieren Dieren 1897 Zieken
Vereeniging tot Wering van de Bedelarij door Werkverschaffing Harderwijk 1850 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen Elburg 1878 Arbeiders
Vrouwen-Vereeniging Apeldoorn 1862 Armen algemeen, Ouderen, Weduwen, Zieken Vrouwen
Bijzondere instelling van liefdadigheid Ellecom 1899 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging voor Spijsuitdeling Barneveld 1885 Armen algemeen
Vereeniging tot hulp van behoeftige kraamvrouwen Wageningen 1899 Kraamvrouwen
Vereeniging "Humanitas", Nederlandsche Vereeniging tot verzorging en ondersteuning van ouder- en havenlooze kinderen "Veel kleintjes maken eene groote" Nijmegen 1887 Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vrouwen-vereeniging Wageningen 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot het verschaffen van goede woningen aan de Arbeidersklasse te Zutphen Zutphen 1871 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging Ziekenzorg Nunspeet 1899 Kraamvrouwen, Zieken
Vereeniging tot verstrekking van versterkende middelen aan zieken en herstellenden Barneveld 1888 Zieken Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 288 pagina: 1 2 3 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.