Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 288 pagina: 1 2 3 46 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Zusterlijke liefdadigheid Arnhem 1899 protestants Ouderen, Weduwen
Wijkvereeniging "Klarendal" Arnhem 1891 protestants Zieken
Wijkvereeniging der Hervomde Gemeente te Apeldoorn Apeldoorn 1891 protestants Zieken
Wijkvereeniging "de Heer is mijn Herder" Arnhem 1890 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Werkinrichting Nijmegen 1850 Armen algemeen, Werklozen
Weldoen zij ons doel Nijmegen 1892 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Vrouwenvereeniging ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen en andere vrouwen Heerde 1899 Kraamvrouwen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vrouwen-vereeniging Winterswijk 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-vereeniging Wageningen 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging Apeldoorn 1862 Armen algemeen, Ouderen, Weduwen, Zieken Vrouwen
Vrouwenafdeeling van de Vereeniging voor Evangelisatie te Nijmegen Njmegen 1892 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Zutphen van den - Zutphen 1898 neutraal Alcoholisten
Vereniging St. Gudula-Gesticht Lochem 1900 rooms-katholiek Meisjes, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging Ziekenzorg Nunspeet 1899 Kraamvrouwen, Zieken
Vereeniging Ziekenverpleging te Doetinchem Stad Doetinchem 1898 Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Ziekenverpleging Rheden Rheden 1888 Zieken
Vereeniging voor Werkverschaffing te Hattem Hattem 1839 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging voor Spijsuitdeling Barneveld 1885 Armen algemeen
Vereeniging voor Algemeene Armenzorg en Voorkoming van Armoede Brummen 1881 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging voor algemeene Armenzorg Apeldoorn 1899 neutraal Armen algemeen, Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Zieken
Vereeniging tot Ziekenverpleging Ruurlo 1900 Zieken
Vereeniging tot werkverschaffing aan behoeftigen Zaltbommel 1880 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot werkverschaffing aan behoeftige ingezetenen van de gemeente Heerde Heerde 1861 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot Werkverschaffing Oldebroek 1879 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot Wering van de Bedelarij door Werkverschaffing Harderwijk 1850 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot Wering der Bedelarij door Werkverschaffing Oosterbeek 1889 Werklozen
Vereeniging tot wering der bedelarij Hengelo 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot voorkoming van armoede door Werkverschaffing en bevordering van arbeid in het gezin Doesburg 1889 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot verzorging van ouderlooze knapen der Hervormde gemeente Apeldoorn 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Vereeniging tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland Arnhem 1899 protestants Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verstrekking van versterkende middelen aan zieken en herstellenden Barneveld 1888 Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verstrekking van versterkende middelen aan min- en onvermogende zieken Arnhem 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot verpleging van ouderlooze en verwaarloosde knapen in het huisgezin Apeldoorn 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verpleging van Israëlitische Weezen uit de gemeente Arnhem in het Centraal Israëlitisch Weeshuis te Utrecht, onder de zinspreuk: "Arnhemsch Israëlitisch Weezenfonds" Arnhem 1871 joods Joden, Wezen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Arnhem-Velp Arnhem-Velp 1899 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van den toestand der arbeidende bevolking van Lienden e.o. Lienden 1872 protestants Arbeiders
Vereeniging tot verbetering van Arbeiderswoningen Nijkerk 1866 Arbeiders
Vereeniging tot uitreiking van brood en koffie aan behoeftigen Nijmegen 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot Patronaat over de Armen Nijmegen 1848 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vereeniging tot oprichting van Volkssanatoria voor Borstlijders in Nederland, subcommissie Apeldoorn Apeldoorn 1898 Zieken
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van "het Magdalenahuis" Zetten 1881 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Tielsche Ziekeninrichting Tiel 1886 Zieken
Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde Weezen Nijmegen 1869 protestants Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen te Nijmegen Nijmegen 1854 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging tot ondersteuning van Noodlijdenden Twello 1885 Armen algemeen, Zieken
Vereeniging tot ondersteuning bij ziekte voor den werkende stand te Doetinchem Doetinchem 1870 neutraal Zieken
Vereeniging tot hulp van behoeftige kraamvrouwen Wageningen 1899 Kraamvrouwen
Vereeniging tot het verschaffen van versterkende middelen aan behoeftige zieken Renkum 1899 Zieken
Vereeniging tot het verschaffen van versterkende middelen aan behoeftige zieken Oosterbeek 1899 Zieken
Vereeniging tot het verschaffen van goede woningen aan de Arbeidersklasse te Zutphen Zutphen 1871 Arbeiders, Armen algemeen
Aantal verenigingen: 288 pagina: 1 2 3 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.