Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 288 pagina: 1 2 3 46 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Gelderland 1900 protestants Alcoholisten Mannen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Aalten 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Nederlandsche Hervormde Diakonessen-Inrichting (N.H.D.I.) te Angerlo Angerlo 1899 protestants Zieken
St. Elisabeths-Vereeniging Apeldoorn 1899 rooms-katholiek Zieken Vrouwen
Vereeniging tot oprichting van Volkssanatoria voor Borstlijders in Nederland, subcommissie Apeldoorn Apeldoorn 1898 Zieken
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Apeldoorn Apeldoorn 1884 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Conferentie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Apeldoorn 1892 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Wijkvereeniging der Hervomde Gemeente te Apeldoorn Apeldoorn 1891 protestants Zieken
Vereeniging voor algemeene Armenzorg Apeldoorn 1899 neutraal Armen algemeen, Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Zieken
Christelijke Jongedochters-Vereeniging Hoop der Toekomst Apeldoorn 1893 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging onder de zinspreuk: In eenvoud begonnen Apeldoorn 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Comité voor Kindervoeding en -kleeding Apeldoorn 1899 Jeugd 6-12
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Apeldoorn Apeldoorn 1900 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Vereeniging "Het Ziekenhuis te Apeldoorn" Apeldoorn 1885 Zieken
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Apeldoorn Apeldoorn 1853 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Apeldoorn der - Apeldoorn 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Roomsch-Katholieke dameskrans Apeldoorn 1892 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging Dorcas Apeldoorn 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot verzorging van ouderlooze knapen der Hervormde gemeente Apeldoorn 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Apeldoorn Apeldoorn 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging het Kinderziekenhuis "Mary" Apeldoorn 1887 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Vrouwen-Vereeniging Apeldoorn 1862 Armen algemeen, Ouderen, Weduwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging tot verpleging van ouderlooze en verwaarloosde knapen in het huisgezin Apeldoorn 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen en vrouwen
Spaar- en Hulpbank te Apeldoorn, De - Apeldoorn 1856 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Christelijke Meisjes-vereeniging Apeldoorn 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Vereeniging "Het Kinderziekenhuis" Arnhem 1881 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Zieken Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Arnhem Arnhem 1896 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Arnhem Arnhem 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Gereformeerde Vereeniging Arnhem 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Nederduitsch-Hervormde Diaconessenhuis te Arnhem" Arnhem 1883 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Arnhem Arnhem 1892 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen te Arnhem Arnhem 1874 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Arnhem der - Arnhem 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging "Hulp in Nood" Arnhem 1899 Armen algemeen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Arnhem Arnhem 1810 neutraal Gehandicapten
Vereeniging tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland Arnhem 1899 protestants Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Arnhem Arnhem 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot verstrekking van versterkende middelen aan min- en onvermogende zieken Arnhem 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "het Doorgangshuis" Arnhem 1882 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Arnhem Arnhem 1883 neutraal Zieken Medici
Wijkvereeniging "Klarendal" Arnhem 1891 protestants Zieken
Nederlandsche Vereeniging "Hoop der Toekomst" Arnhem 1896 protestants Alcoholisten Jongens, Mannen en vrouwen
St. Catharinavereeniging Arnhem 1899 rooms-katholiek Armen algemeen
Conferentie van den H. Eusebius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Arnhem 1847 rooms-katholiek Armen algemeen, Jongens, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen
Vereeniging "De Hulpbank" Arnhem 1865 Ambachtslieden, Werklozen
Wijkvereeniging "de Heer is mijn Herder" Arnhem 1890 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Dames-Vereeniging tot het bezoeken van Arme Zieken Arnhem 1894 Zieken Vrouwen
Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid Arnhem 1865 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Arnhem Arnhem 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging Armenzorg Arnhem 1891 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 288 pagina: 1 2 3 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.