Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: 1 2 3 412 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Centraal-Bond van Christelijk-Philantropische Inrichtingen in Nederland Amsterdam 1901 protestants Gehandicapten, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken
Nederlandsch Verbond der Vereenigingen Pro Juventute Amsterdam 1901 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies Amsterdam 1900 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Egmond aan Zee en Egmond-Binnen 1900 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Huisverzorging Amsterdam 1900 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Hoogkarspel Hoogkarspel 1900 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Noord-Holland 1900 protestants Alcoholisten Mannen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Wieringen Wieringen 1900 neutraal Zieken Mannen en vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Halfweg en omstreken Halfweg en omstreken 1900 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Alkmaar Alkmaar 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Oranje-Bond van Orde, afdeling Utrecht Utrecht 1900 protestants Arbeiders, Dak- en thuislozen, Werklozen
Vereeniging tot opvoeding van weezen, halfweezen en onverzorgde kinderen Den Helder en Huisduinen 1900 protestants Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging "De Helpende Hand" Amsterdam 1899 Armen algemeen
Hulp in Nood; Vereeniging tot ondersteuning van Hulpbehoevenden Amsterdam 1899 Arbeiders, Weduwen, Werklozen
Jongedochters-vereeniging: Martha, der Gereformeerde Kerk Zaandam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Zusters-Comité der Gereformeerde Kerk B Zaandam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Algemeene Liefdadigheids-vereeniging: Weldoen en Genoegen; Kinderkleeding Amsterdam 1899 neutraal Jeugd 6-12
Vereeniging tot hulpbetoon bij Ziekenverpleging Koedijk 1899 Zieken
Haarlemsche Vereeniging voor Gezondheidskolonies Haarlem 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Zusters-vereeniging: Dorcas der Gereformeerde Kerk Bussum 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging tot het verstrekken van levensmiddelen Zaandam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Wijkvereeniging van Wijk V der Nederlands Hervormde Gemeente Haarlem 1899 protestants Armen algemeen, Zieken Mannen en vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Ransdorp Ransdorp 1899 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vrouwen-vereeniging der Gereformeerde Kerk Purmerend 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Alkmaar der - Alkmaar 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dorcas Bussum 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Comité van Ziekenverpleging door Protestantsche broeders Amsterdam 1899 protestants Mannen (algemeen), Zieken Mannen
St. Elisabeths-Vereeniging IJmuiden 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Directe hulp in nood voor alle gezindten Amsterdam 1899 neutraal Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wormer 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot het verschaffen van kleeding Monnickendam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Genootschap "Melpomene en Thalia" Haarlem 1899 Weduwen, Wezen
Dames-Vereeniging Weldadigheid en Vermogen Sloten 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wormerveer 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Medemblik 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Kindervoeding Monnickendam 1899 Jeugd 6-12
Vereeniging tot Wering der Bedelarij Beemster 1899 Armen algemeen
Vereeniging "Hulpbetoon" (Mattheus 25, vers 36a) Amsterdam 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Opvoeding van Halfweezen in het huisgezin Amsterdam 1899 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen, Vrijmetselaars
Dames-Vereeniging: "Jeugdig Streven" Amsterdam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot Diakonaal Hulpbetoon in Wijk II van de Gereformeerde Kerk Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging: Phebe, ter ondersteuning van lijdenden Opmeer-Spanbroek 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Ouder-Amstel 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Anna Paulowna Anna Paulowna 1899 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging Toevlucht der Armen Muiden 1899 Armen algemeen
Ondersteuningsfonds "Onderling Hulpbetoon" Amsterdam 1899 Ambachtslieden, Weduwen, Wezen
Protestantsche Huiszittende Armen Nieuwer-Amstel 1899 Armen algemeen
Vereeniging Helpt elkander Zaandijk 1899 Armen algemeen
Heilige Driekoningen-Vereeniging Naarden 1899 Armen algemeen
Vereeniging "Barnabas" Amsterdam 1899 protestants Weduwen, Wezen Onderwijzers en leraren
Aantal verenigingen: 599 pagina: 1 2 3 412 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.