Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: 1 2 3 412 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Zuid- en Noord-Schermer Zuid- en Noord-Schermer 1897 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Zijpe Zijpe 1896 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Zandvoort Zandvoort 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot oprigting en instandhouding van een Badhuis voor minvermogenden Zandvoort 1869 protestants Zieken
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van herstellende kranken Zaandijk 1867 Zieken Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Zaandijk Zaandijk 1890 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging Werkmans-ondersteuning Zaandijk 1880 Arbeiders
Vereeniging Helpt elkander Zaandijk 1899 Armen algemeen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Zaandijk Zaandijk 1810 neutraal Gehandicapten
Genootschap voor uitdeeling van levensmiddelen Zaandijk 1899 Armen algemeen
Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Zaandijk 1839 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging: Martha, der Gereformeerde Kerk Zaandam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Zusters-Comité der Gereformeerde Kerk B Zaandam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging tot het verstrekken van levensmiddelen Zaandam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Kindervoeding Zaandam 1898 Jeugd 6-12
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Zaandam Zaandam 1890 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Zaandam Zaandam 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Vereeniging "tot Plaatselijk Nut" Zaandam 1841 Armen algemeen
Maatschappij voor Moederlijke Liefdadigheid, afdeling Zaandam Zaandam 1835 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Zaandam Zaandam 1810 neutraal Gehandicapten
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Zaandam Zaandam 1823 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Conferentie van den H. Bonifacius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Zaandam 1883 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van kraamvrouwen Zaandam 1899 Kraamvrouwen Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zaandam Zaandam 1898 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging "Het Werkhuis" te Zaandam Zaandam 1887 neutraal Werklozen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Zaandam Zaandam 1872 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging van Weldadigheid onder bescherming van den Heiligen Joseph Zaandam 1869 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (landelijk), Meisjes, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zaandam Zaandam 1853 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vrouwenvereeniging: Maria, der Gereformeerde Kerk Zaandam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Bouwvereeniging Wormerveer 1873 Arbeiders
Vrouwen-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wormerveer 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Wormerveer Wormerveer 1800 neutraal Gehandicapten
Vereeniging tot instandhouding van het Protestantsche Weeshuis te Wormerveer Wormerveer 1869 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Wormerveer Wormerveer 1853 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging tot oprigting en instandhouding van het Werkhuis te Wormerveer Wormerveer 1869 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wormerveer 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Volksgezondheid Wormerveer 1879 neutraal Zieken
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Wormer Wormer 1898 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wormer 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Winkel Winkel 1890 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Wijde-Wormer Wijdewormer 1898 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Wieringerwaard Wieringerwaard 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging Vrije Liefdadigheid te Wieringerwaard Wieringerwaard 1884 Armen algemeen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Wieringerwaard Wieringerwaard 1899 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Wieringen Wieringen 1900 neutraal Zieken Mannen en vrouwen
Maatschappij van moederlijke liefdadigheid Westzaan 1829 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Westzaan Westzaan 1893 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Westzaan Westzaan 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Liefdadigheidsvereeniging Westzaan 1875 Jeugd 6-12 Vrouwen
Conferentie van den H. Werenfridus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Wervershoof 1867 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Aantal verenigingen: 599 pagina: 1 2 3 412 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.