Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: 1 2 3 412 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Zusters-vereeniging Martha Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Zusters-vereeniging: Dorcas der Gereformeerde Kerk Bussum 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Zusters-Comité der Gereformeerde Kerk B Zaandam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen te Haarlem Haarlem 1820 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Zeemanscollege: "Zeemanshoop" Amsterdam 1822 neutraal Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Zedelijk Lichaam "Charitas" Amsterdam 1899 neutraal Weduwen
Wilhelmina-Vereeniging Sloten 1890 Armen algemeen
Wijkverpleging van den Nederlandschen Protestantenbond Amsterdam 1899 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Wijkvereeniging van Wijk V der Nederlands Hervormde Gemeente Haarlem 1899 protestants Armen algemeen, Zieken Mannen en vrouwen
Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore" Amsterdam 1886 neutraal Weduwen, Wezen
Vrouwen-Vereeniging tot het verstrekken van levensmiddelen Zaandam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-vereeniging, tot het bezoeken van jeugdige vrouwelijke veroordeelden te Amsterdam Amsterdam 1840 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Vrouwen
Vrouwenvereeniging: Maria, der Gereformeerde Kerk Zaandam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwenvereeniging Dorcas Halfweg 1877 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwenvereeniging "Dorcas" Houtrijk en Polanen 1888 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-vereeniging "Die zich des armen ontfermt, leent den Heer" Haarlem 1869 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging der Nederlandsch Hervormde Gemeente Hoorn 1842 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-vereeniging der Gereformeerde Kerk Purmerend 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wormerveer 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen- en Meisjes-vereeniging Johanna Vijfhuizen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes, Vrouwen
Vrouwen-doodgravers-kollegie Amsterdam 1851 joods Joden, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vriendinnen-gezelschap tot ondersteuning van behoeftigen Amsterdam 1851 Armen algemeen Vrouwen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Haarlem en omstreken van den - Haarlem 1881 neutraal Alcoholisten
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Amsterdam van den - Amsterdam 1883 neutraal Alcoholisten
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1875 neutraal Alcoholisten
Vesteria de Talmidiem (Kleeding voor de leerlingen) Amsterdam 1639 joods Jeugd 6-12, Joden
Vereniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede te Monnickendam Monnickendam 1853 Armen algemeen
Vereeniging Zusterkrans: Looft den Heer; ten voordeele der Algemeene Armen Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Ziekenzorg Amsterdam 1899 Zieken
Vereeniging "Zegen na Arbeid" Amsterdam 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Zarfath" tot steun van nagelaten betrekkingen van Evangelisten, Godsdienstonderwijzers, Agenten van Christelijke Vereenigingen, colporteurs van Bijbel en Tractaatgenootschappen en Weezen- en Ziekenverplegers in Nederland Amsterdam 1885 protestants Weduwen, Wezen Onderwijzers en leraren, Predikanten
Vereeniging Werkmans-ondersteuning Zaandijk 1880 Arbeiders
Vereeniging "Weldadigheidsfonds op initiatief van den Opperrabbijn door diamantwerkers opgericht" Amsterdam 1875 joods Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging "Weldadigheid naar Vermogen" Haarlem 1888 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Weldadigheid" Amsterdam 1876 Armen algemeen
Vereeniging Vrije Liefdadigheid te Wieringerwaard Wieringerwaard 1884 Armen algemeen
Vereeniging voor ziekenverpleging. Inrigting voor pleegzusters Amsterdam 1843 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging voor spraakgebrekkige en achterlijke kinderen te Amsterdam Amsterdam 1894 Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging voor Moederlijke Weldadigheid te Monnickendam Monnickendam 1838 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging voor Inwendige Zending onder gevallen vrouwen "Beth-San" Amsterdam 1890 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging voor fabriekarbeidsters Amsterdam 1871 Meisjes, Prostituees Vrouwen
Vereeniging voor Diakonessenarbeid Hilversum 1897 protestants Zieken
Vereeniging voor de ziekenoppassing en de kraamverzorging bij Israëliten Amsterdam 1860 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging voor Burger Ziekenverpleging Haarlem 1871 neutraal Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Volksgezondheid Wormerveer 1879 neutraal Zieken
Vereeniging van Weldadigheid onder bescherming van den Heiligen Joseph Zaandam 1869 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (landelijk), Meisjes, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging van Onderofficieren en minderen der zeemacht, genaamd: "Het Marinefonds". Amsterdam 1899 neutraal Militairen, Ouderen, Weduwen, Wezen Militairen
Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878 Ambachtslieden, Ouderen
Vereeniging van de H. Catharina van Senen Amsterdam 1872 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging van de H. Anna Berkenrode 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Meisjes, Vrouwen
Aantal verenigingen: 599 pagina: 1 2 3 412 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.