Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 357 pagina: « 1 2 3 4 5 68 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging School voor Havelooze Kinderen Amsterdam 1849 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging het "Asyl Steenbeek" Amsterdam 1847 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede Amsterdam 1839 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen
Vereeniging Het Doorgangshuis Haarlem 1893 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Kinderziekenhuis, Het - Amsterdam 1865 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Hilversum Hilversum 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Nederlandsch-Israëlietische Kraamvrouwen onder de zinspreuk: 'Korethe Berith Wesaegnadath Joledoth' Amsterdam 1822 joods Joden, Kraamvrouwen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot bevordering van Gereformeerde Ziekenverzorging in Nederland Amsterdam 1893 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zaandam Zaandam 1898 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Amsterdam Amsterdam 1851 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Inrichting voor ziekenverpleging Haarlem 1887 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verstrekking van voedsel of melk en eieren aan herstellende zieken Amsterdam 1895 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Israëlietische zieken en kraamvrouwen "Saädath Joledoth Wecholiem" Haarlem 1867 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Amsterdamsche Wijkverpleging" Amsterdam 1899 neutraal Zieken Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Edam Edam 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging voor Burger Ziekenverpleging Haarlem 1871 neutraal Zieken Mannen en vrouwen
Sefardisch Genootschap 'Mazon habanoth' ('Voeding der dochteren') Amsterdam 1734 joods Joden, Meisjes, Wezen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen der armen Haarlem 1842 Armen algemeen Mannen en vrouwen
Hulpvereeniging tot ondersteuning van de Johannes Stichting Amsterdam 1894 Dak- en thuislozen, Geesteszieken, Gehandicapten, Ouderen, Zieken Mannen en vrouwen
Magnasiem tobiem megadle jetomoth Amsterdam 1761 joods Joden, Meisjes, Wezen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot werkverschaffing aan minvermogenden Amsterdam 1851 joods Armen algemeen, Werklozen Mannen en vrouwen
Wijkverpleging van den Nederlandschen Protestantenbond Amsterdam 1899 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Alkmaar Alkmaar 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Haarlem Haarlem 1891 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Wieringen Wieringen 1900 neutraal Zieken Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Den Helder en omstreken Den Helder 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Haarlem Haarlem 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Gereformeerde Vereeniging voor Ziekenverpleging (GVZ) Amsterdam 1891 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Amsterdam 1841 rooms-katholiek Armen algemeen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Evangelisch-Lutherse Vereeniging voor Diaconessen Amsterdam 1886 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging voor ziekenverpleging. Inrigting voor pleegzusters Amsterdam 1843 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Evangelische vereeniging Azriel Afdeeling Vrouwenkrans (Tabitha) Amsterdam 1859 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen (ZV) Amsterdam 1823 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Amsterdam Amsterdam 1825 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verstrekking van warm voedsel aan de meest behoeftige kinderen der kostelooze scholen alhier Amsterdam 1884 neutraal Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen
Christen-Geheelonthouders Bond Amsterdam 1862 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen Geheelonthouders Bond (NCGOB) Haarlem 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot warme Spijsuitdeeling Hilversum 1887 Armen algemeen, Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging ten behoeve van Zeelieden van iedere Nationaliteit Amsterdam 1898 protestants Zeelieden, Zieken Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Alkmaar Alkmaar 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Bussum Bussum 1898 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Montfoort Montfoort 1859 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging voor de ziekenoppassing en de kraamverzorging bij Israëliten Amsterdam 1860 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité te Amsterdam Amsterdam 1881 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën Amsterdam 1878 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Haarlem Haarlem 1863 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen
St. Hubertus-Vereeniging Amsterdam 1895 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Mirjam" Amsterdam 1875 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Evangelisch-Lutherse Wijkvereeniging, onder de zinspreuk Marcus 10:14b: "Laat de Kinderen tot Mij komen" Amsterdam 1892 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Vereeniging "Weldadigheid naar Vermogen" Haarlem 1888 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 357 pagina: « 1 2 3 4 5 68 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.