Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 612 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde weezen Anna-Paulownapolder 1887 Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging Kindervoeding Zaandam 1898 Jeugd 6-12
Vereeniging tot ondersteuning der Emigratie van minvermogenden naar den Noord-Amerikaanschen Staats "Minnesota" Amsterdam 1872
Vrouwen-Vereeniging tot het verstrekken van levensmiddelen Zaandam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Meerenberg" Bloemendaal 1893 Zieken
Den Algemeenen Nederlandsche Geheel Onthouders Bond (ANGOB), afdeling Assendelft Assendelft 1897 Alcoholisten
Vereeniging tot Werkverschaffing Hilversum 1886 Werklozen
Haarlemsche Vereeniging voor Gezondheidskolonies Haarlem 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Vereeniging tot hulpbetoon bij Ziekenverpleging Koedijk 1899 Zieken
Vereeniging tot ondersteuning van hulpbehoevenden te Amsterdam Amsterdam 1843 Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Werklozen Mannen en vrouwen
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van herstellende kranken Zaandijk 1867 Zieken Vrouwen
Bouwvereeniging Wormerveer 1873 Arbeiders
Hulp in Nood; Vereeniging tot ondersteuning van Hulpbehoevenden Amsterdam 1899 Arbeiders, Weduwen, Werklozen
Vereeniging "De Helpende Hand" Amsterdam 1899 Armen algemeen
Gebroederschap "Dereg Jesoro" (De rechte weg) Amsterdam 1885 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging Bernard Samuel Ries-Stichting Amsterdam 1885 joods Joden, Jongens, Wezen
Vereeniging "Hulp voor minvermogende weezen" Amsterdam 1868 joods Joden, Wezen
Damesvereniging onder de zinspreuk: Voor hulpbehoevende kinderen Amsterdam 1849 joods Jeugd 0-6, Joden Vrouwen
Gebroederschap onder de zinspreuk Matsdiké Harabbiem Haggedola (rechtvaardigheid van de grote meester) Amsterdam 1887 joods Joden
Gebroederschap Chesed Weëmeth (Deugd en Waarheid) Amsterdam 1716 joods Joden
Vereeniging: Ozer Dallim Amsterdam 1899 joods Armen algemeen, Joden
Gebroederschap "Berith Ishac" (Verbond van Isaak) Amsterdam 1700 joods Armen algemeen, Joden, Kraamvrouwen
Gebroederschap 'Aby Jetomim' ('Vader der wezen') Amsterdam 1648 joods Joden, Jongens, Vreemdelingen, Wezen Mannen en vrouwen
Gebroederschap Mehil Sedaca (mantel der gerechtigheid of liefdadigheid) Amsterdam 1735 joods Armen algemeen, Joden
Gebroederschap onder de zinspreuk Lijf Tof (Goed hart) Amsterdam 1861 joods Joden
Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente" Amsterdam 1873 joods Joden, Ouderen, Wezen
Vereeniging: Magnatim Tobim Amsterdam 1899 joods Joden, Jongens
Nederlandsch-Israelitisch Weezen-Kollegie Megadlé Jethomim (Opvoeding der wezen) Amsterdam 1738 joods Joden, Jongens, Wezen
Vereeniging "Weldadigheidsfonds op initiatief van den Opperrabbijn door diamantwerkers opgericht" Amsterdam 1875 joods Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot ondersteuning van Ned. Israëlietische Godsdienstonderwijzers Amsterdam 1899 joods Joden
Vesteria de Talmidiem (Kleeding voor de leerlingen) Amsterdam 1639 joods Jeugd 6-12, Joden
Gebroederschap "Matanoth laebionim" (gift aan de hulpbehoebenden) Amsterdam 1800 joods Armen algemeen
Genootschap: Halboschas Aroemin, lejaldé chebrath Talmud Tora, Het - Amsterdam 1868 joods Jeugd 6-12, Joden
Vereeniging Chinoeg Hangouriem Amsterdam 1884 joods Joden, Jongens, Mannen (algemeen)
Vereeniging "Het Centraal Israëlietisch Krankzinnigengesticht in Nederland" (CIK) Amsterdam 1898 joods Geesteszieken, Joden
Hulpbetoon aan onvermogende Israëlieten Amsterdam 1899 joods Armen algemeen, Joden
Gebroederschap "Winterverzorging der Armen" Amsterdam 1866 joods Armen algemeen
Gebroederschap "Gedenk den armen" Amsterdam 1849 joods Armen algemeen
Door en voor de Jeugd Amsterdam 1894 joods Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Joden Meisjes
Vereeniging tot aanmoediging van het arme schoolkind te Amsterdam Amsterdam 1872 joods Jeugd 6-12, Joden
Gebroederschap "Gemiluth Hassadim" Amsterdam 1639 joods Joden
Gebroederschap "Noten lechem ladal" ('Geef het brood aan de armen") Amsterdam 1750 joods Armen algemeen, Joden
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Nederlandsch-Israëlietische Kraamvrouwen onder de zinspreuk: 'Korethe Berith Wesaegnadath Joledoth' Amsterdam 1822 joods Joden, Kraamvrouwen Mannen en vrouwen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland Amsterdam 1849 joods Ambachtslieden, Joden, Jongens
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Amsterdam Amsterdam 1849 joods Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Jongens, Meisjes, Werklozen
Doodgravers-kollegie der Nederlansch-israëlietische hoofd-synagoge onder de zinspreuk Gemiluth Hassadim Amsterdam 1650 joods Joden
Collegie "Chesed Weëmeth Menachem Abelim" (Troost den rouwbedrijvenden met waarheid en oprechtheid) Amsterdam 1868 joods Armen algemeen, Joden
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Israëlietische zieken en kraamvrouwen "Saädath Joledoth Wecholiem" Haarlem 1867 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen
Vrouwen-doodgravers-kollegie Amsterdam 1851 joods Joden, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Sefardisch Genootschap 'Mazon habanoth' ('Voeding der dochteren') Amsterdam 1734 joods Joden, Meisjes, Wezen Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 612 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.