Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 612 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging "Het Suppletiefonds ter Christelijke Verpleging van arme en hulpbehoevende krankzinnigen te Amsterdam" Amsterdam 1887 protestants Geesteszieken
Conferentie van den H. Ignatius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging "Onderlinge Vrouwenbescherming" (VOV) Amsterdam 1897 neutraal Ongehuwde moeders Vrouwen
Hulpbetoon aan onvermogende Israëlieten Amsterdam 1899 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging het "Asyl Steenbeek" Amsterdam 1847 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Liefdadigheids-Vereeniging: “Weldoen zij ons Streven” Amsterdam 1892 neutraal Weduwen, Wezen
Gebroederschap "Winterverzorging der Armen" Amsterdam 1866 joods Armen algemeen
Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede Amsterdam 1839 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen
Gebroederschap "Gedenk den armen" Amsterdam 1849 joods Armen algemeen
Door en voor de Jeugd Amsterdam 1894 joods Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Joden Meisjes
Vereeniging tot aanmoediging van het arme schoolkind te Amsterdam Amsterdam 1872 joods Jeugd 6-12, Joden
Algemeene Liefdadigheids-Vereeniging "Juno" Amsterdam 1896 Armen algemeen Vrouwen
Gebroederschap "Gemiluth Hassadim" Amsterdam 1639 joods Joden
Oranje-Bond van Orde, afdeling Amsterdam Amsterdam 1893 protestants Arbeiders, Dak- en thuislozen, Werklozen
Vereeniging de "Weezenkas" Amsterdam 1896 neutraal Wezen
Vereeniging voor Inwendige Zending onder gevallen vrouwen "Beth-San" Amsterdam 1890 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Gebroederschap "Noten lechem ladal" ('Geef het brood aan de armen") Amsterdam 1750 joods Armen algemeen, Joden
Kinderziekenhuis, Het - Amsterdam 1865 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Nederlandsch-Israëlietische Kraamvrouwen onder de zinspreuk: 'Korethe Berith Wesaegnadath Joledoth' Amsterdam 1822 joods Joden, Kraamvrouwen Mannen en vrouwen
Vereeniging het aangroeiend Fonds tot verbetering der Volkshuisvesting Amsterdam 1893 Arbeiders
Vriendinnen-gezelschap tot ondersteuning van behoeftigen Amsterdam 1851 Armen algemeen Vrouwen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland Amsterdam 1849 joods Ambachtslieden, Joden, Jongens
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Amsterdam Amsterdam 1849 joods Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Jongens, Meisjes, Werklozen
Zedelijk Lichaam "Charitas" Amsterdam 1899 neutraal Weduwen
Vereeniging tot bestrijding van het Pauperisme te Amsterdam Amsterdam 1871 protestants Armen algemeen
Kinderkliniek Amsterdam 1895 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Conferentie van den H. Nicolaas van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Doofstommen-Vereeniging onder de zinspreuk "Door liefde zaamgebracht" Amsterdam 1886 protestants Gehandicapten
Damesvereniging tot verschaffing van voedsel aan herstellende kinderen Amsterdam 1896 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Vrouwen
Vereeniging "Ondersteuning in nood" Amsterdam 1883 Weduwen, Wezen, Zieken
Doopsgezinde Wijkverpleging Amsterdam 1892 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Doodgravers-kollegie der Nederlansch-israëlietische hoofd-synagoge onder de zinspreuk Gemiluth Hassadim Amsterdam 1650 joods Joden
Christelijke Vereeniging Bezaliël Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen
Genootschap van Barmhartigheid Amsterdam 1825 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Vereeniging tot bevordering van Gereformeerde Ziekenverzorging in Nederland Amsterdam 1893 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887 neutraal Weduwen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds Amsterdam 1874 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen, Wezen
Vereeniging: Steun der Armen Amsterdam 1899 Armen algemeen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Amsterdam Amsterdam 1851 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging Dames-bezoeksters der cellulaire gevangenis Amsterdam 1850 Gevangenen Vrouwen
Vereeniging Zusterkrans: Looft den Heer; ten voordeele der Algemeene Armen Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot verstrekking van voedsel of melk en eieren aan herstellende zieken Amsterdam 1895 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging van de H. Catharina van Senen Amsterdam 1872 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Collegie "Chesed Weëmeth Menachem Abelim" (Troost den rouwbedrijvenden met waarheid en oprechtheid) Amsterdam 1868 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging "Weldadigheid" Amsterdam 1876 Armen algemeen
Vereeniging "Amsterdamsche Wijkverpleging" Amsterdam 1899 neutraal Zieken Mannen en vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Amsterdam Amsterdam 1870 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vrouwen-doodgravers-kollegie Amsterdam 1851 joods Joden, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging Liefdadigheid door Vriendschap Amsterdam 1899 Armen algemeen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Amsterdam Amsterdam 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 612 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.