Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 598 pagina: « 1 2 3 4 5 612 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Liefdadigheid naar Vermogen Oudkarspel 1899 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen der armen Haarlem 1842 Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging van armbesturen Amsterdam 1898 neutraal Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Beverwijk 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Noord-Scharwoude 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vrouwen- en Meisjes-vereeniging Johanna Vijfhuizen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes, Vrouwen
Vrouwen-vereeniging "Die zich des armen ontfermt, leent den Heer" Haarlem 1869 protestants Armen algemeen Vrouwen
Broederschap "Tot dekking der armen" Amsterdam 1750 Armen algemeen
Vereeniging Dorcas Velsen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Liefdadigheid naar vermogen te Den Helder Den Helder 1891 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de spijskokerij "St. Willebrordus" Alkmaar 1881 neutraal Armen algemeen
Vereeniging "tot Plaatselijk Nut" Zaandam 1841 Armen algemeen
Heilige Driekoningen-Vereeniging Naarden 1899 Armen algemeen
Vereeniging Helpt elkander Zaandijk 1899 Armen algemeen
Evangelische vereeniging Azriel Afdeeling Vrouwenkrans (Tabitha) Amsterdam 1859 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Protestantsche Huiszittende Armen Nieuwer-Amstel 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot verbetering der armenzorg Krommenie 1892 Armen algemeen
Vrouwen-Vereeniging der Nederlandsch Hervormde Gemeente Hoorn 1842 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Toevlucht der Armen Muiden 1899 Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Ouder-Amstel 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Dames-Vereeniging: "Jeugdig Streven" Amsterdam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Hulp en Bijstand te IJmuiden IJmuiden 1894 Armen algemeen
Genootschap "Charitas" Hilversum 1877 Armen algemeen
Vereeniging tot Wering der Bedelarij Beemster 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot instandhouding van het "Anna Catharina Fonds" Amsterdam 1885 Armen algemeen
Jongedochters-vereeniging: Onze hulp is in den naam des Heeren. Haarlem 1887 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Medemblik 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vrouwen-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wormerveer 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dames-Vereeniging Weldadigheid en Vermogen Sloten 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot het verschaffen van kleeding Monnickendam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Gebroederschap Meschibath nefesch (Lafenis der ziel) Amsterdam 1740 joods Armen algemeen
Vrouwenvereeniging Dorcas Halfweg 1877 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wormer 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Genootschap "de Liefdadigheid" Amsterdam 1862 joods Armen algemeen
Directe hulp in nood voor alle gezindten Amsterdam 1899 neutraal Armen algemeen
Vereeniging ter behartiging der godsdienstige belangen van de bewoners der buitenwijken van Amsterdam. Afdeeling Dorcas-vereeniging Tabitha Amsterdam 1896 protestants Armen algemeen Vrouwen
Commissie tot uitdeeling van warme en voedzame spijzen Hoorn 1801 neutraal Armen algemeen
Gebroederschap 'Tot nut en weldadigheid' Amsterdam 1850 Armen algemeen
Vereeniging Heil der Armen Hoorn 1843 protestants Armen algemeen Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Egmond aan Zee en Egmond-Binnen 1900 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Kleeding der Minvermogenden" Amsterdam 1883 Armen algemeen
Vereeniging Tabitha der Evangelisch Luthersche Gemeente Amsterdam 1887 protestants Armen algemeen Vrouwen
Liefdadigheid naar Vermogen Alkmaar 1891 neutraal Armen algemeen
Vereniging Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige Armoede te Monnickendam Monnickendam 1853 Armen algemeen
Vrouwen-vereeniging der Gereformeerde Kerk Purmerend 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Amsterdam I en II Amsterdam 1785 neutraal Armen algemeen Mannen
Vereeniging "Weldadigheid naar Vermogen" Haarlem 1888 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vrouwen-Vereeniging tot het verstrekken van levensmiddelen Zaandam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Zusters-vereeniging: Dorcas der Gereformeerde Kerk Bussum 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Zusters-Comité der Gereformeerde Kerk B Zaandam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Aantal verenigingen: 598 pagina: « 1 2 3 4 5 612 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.