Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 6 712 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Conferentie van de HH. Petrus en Paulus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Evangelische vereeniging Azriel Afdeeling Vrouwenkrans (Tabitha) Amsterdam 1859 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van het Meisjesgesticht, de Voorzienigheid in de Elandstraat te Amsterdam Amsterdam 1859 rooms-katholiek Meisjes, Ouderen, Verwaarloosde kinderen Vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Montfoort Montfoort 1859 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Alkmaar Alkmaar 1860 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1860 protestants Alcoholisten
Vereeniging voor de ziekenoppassing en de kraamverzorging bij Israëliten Amsterdam 1860 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen
Gebroederschap onder de zinspreuk Lijf Tof (Goed hart) Amsterdam 1861 joods Joden
Vereeniging "Moederlijke Weldadigheid" Enkhuizen 1861 Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij tot verbetering der huisvesting van de mingegoede Volksklasse te Koog a/d Zaan Koog aan de Zaan 1862 Armen algemeen
Conferentie van de HH. Petrus en Paulus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Den Helder 1862 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Christen-Geheelonthouders Bond Amsterdam 1862 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Alkmaar 1862 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Genootschap "de Liefdadigheid" Amsterdam 1862 joods Armen algemeen
Vereeniging Koning Willemshuis Amsterdam 1862 protestants Armen algemeen, Dak- en thuislozen, Zeelieden Mannen en vrouwen
Hulpbank te Enkhuizen Enkhuizen 1863 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Patronaat voor behoeftige herstelde krankzinnigen in Noordholland Amsterdam 1863 Geesteszieken
Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Haarlem Haarlem 1863 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen
Conferentie van de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Den Helder 1863 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Maria Onbevlekt Ontvangen van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Hoorn 1863 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging "de Hulpbank" Hoorn 1863 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Christelijke Vrouwenvereeniging "Tot Heil der Armen" Hilversum 1864 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot "aanbouw van doelmatige Woningen en andere nuttige Inrichtingen voor den Arbeidersstand te Hilversum" Hilversum 1864 Arbeiders
Bouwmaatschappij Concordia N.V. Amsterdam 1864 Arbeiders
Patronaat voor behoeftige herstelde krankzinnigen in Noordholland, afdeling Haarlem Haarlem 1864 Geesteszieken
Vereeniging tot het verstrekken van woningen aan arbeiders en mingegoeden te Hoorn Hoorn 1864 Arbeiders, Armen algemeen
Kinderziekenhuis, Het - Amsterdam 1865 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Gebroederschap "Winterverzorging der Armen" Amsterdam 1866 joods Armen algemeen
Conferentie van den H. Jozef van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Obdam 1867 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Werenfridus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Wervershoof 1867 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Israëlietische zieken en kraamvrouwen "Saädath Joledoth Wecholiem" Haarlem 1867 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van herstellende kranken Zaandijk 1867 Zieken Vrouwen
Bischoffsheims-Vereeniging Amsterdam 1867 joods Ambachtslieden
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Medemblik 1868 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging "Hulp voor minvermogende weezen" Amsterdam 1868 joods Joden, Wezen
Vereeniging "tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te Haarlem" Haarlem 1868 Arbeiders
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, Vrouwen-Comité te Haarlem/ Haarlemsch Vrouwencomité van de - Haarlem 1868 neutraal Zieken Vrouwen
Genootschap: Halboschas Aroemin, lejaldé chebrath Talmud Tora, Het - Amsterdam 1868 joods Jeugd 6-12, Joden
St. Elisabeths-Vereeniging Purmerend 1868 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Collegie "Chesed Weëmeth Menachem Abelim" (Troost den rouwbedrijvenden met waarheid en oprechtheid) Amsterdam 1868 joods Armen algemeen, Joden
Nederlandsche vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden in tijd van oorlog, comité te Haarlem Haarlem 1868 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging Ahabath Gesed Sel Nosim Amsterdam 1868 joods Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot oprigting en instandhouding van het Werkhuis te Wormerveer Wormerveer 1869 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging van Weldadigheid onder bescherming van den Heiligen Joseph Zaandam 1869 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (landelijk), Meisjes, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vrouwen-vereeniging "Die zich des armen ontfermt, leent den Heer" Haarlem 1869 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot instandhouding van het Protestantsche Weeshuis te Wormerveer Wormerveer 1869 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Vereeniging in het belang der weezenverpleging Amsterdam 1869 neutraal Wezen
Vereeniging "Sarepta", Steun voor Amsterdamsche Protestantsche Weduwen Amsterdam 1869 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Vereeniging tot bevordering van weldadigheid onder stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1869 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot oprigting en instandhouding van een Badhuis voor minvermogenden Zandvoort 1869 protestants Zieken
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 6 712 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.