Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 6 712 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vrouwen- en Meisjes-vereeniging Johanna Vijfhuizen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes, Vrouwen
Vrouwen-vereeniging "Die zich des armen ontfermt, leent den Heer" Haarlem 1869 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot instandhouding van het Protestantsche Weeshuis te Wormerveer Wormerveer 1869 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Vereeniging Dorcas Velsen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Den Helder en omstreken Den Helder 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Haarlem Haarlem 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Gereformeerde Vereeniging voor Ziekenverpleging (GVZ) Amsterdam 1891 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "Barnabas" Amsterdam 1899 protestants Weduwen, Wezen Onderwijzers en leraren
Evangelisch-Lutherse Vereeniging voor Diaconessen Amsterdam 1886 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging voor ziekenverpleging. Inrigting voor pleegzusters Amsterdam 1843 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Evangelische vereeniging Azriel Afdeeling Vrouwenkrans (Tabitha) Amsterdam 1859 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Hersteld Evangelisch Lutherse Weldadigheidsvereeniging Amsterdam 1894 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Noord-Holland 1900 protestants Alcoholisten Mannen
Damesvereniging onder de naam 'Sophia-krans' Amsterdam 1851 protestants Jeugd 0-6 Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging der Nederlandsch Hervormde Gemeente Hoorn 1842 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Ouder-Amstel 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging: Phebe, ter ondersteuning van lijdenden Opmeer-Spanbroek 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Vereeniging tot Diakonaal Hulpbetoon in Wijk II van de Gereformeerde Kerk Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Christen-Geheelonthouders Bond Amsterdam 1862 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen Geheelonthouders Bond (NCGOB) Haarlem 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Amsterdam Amsterdam 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging "Hulpbetoon" (Mattheus 25, vers 36a) Amsterdam 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging "Sarepta", Steun voor Amsterdamsche Protestantsche Weduwen Amsterdam 1869 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Nederlandsche Hervormde Diakonessen-Inrichting (N.H.D.I.) Amsterdam 1891 protestants Zieken
Tabitha-vereeniging der Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam 1887 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen te Amsterdam Amsterdam 1846 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Jongedochters-vereeniging: Onze hulp is in den naam des Heeren. Haarlem 1887 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Medemblik 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Dorcas Koog aan de Zaan 1855 protestants Armen algemeen, Zieken Vrouwen
Vrouwen-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wormerveer 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging ten behoeve van Zeelieden van iedere Nationaliteit Amsterdam 1898 protestants Zeelieden, Zieken Mannen en vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Haarlem Haarlem 1891 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Damesvereeniging voor Boetvaardigen Amsterdam 1851 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
Vrouwenvereeniging Dorcas Halfweg 1877 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wormer 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Bussum Bussum 1898 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging ter behartiging der godsdienstige belangen van de bewoners der buitenwijken van Amsterdam. Afdeeling Dorcas-vereeniging Tabitha Amsterdam 1896 protestants Armen algemeen Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Amsterdam Amsterdam 1898 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Comité van Ziekenverpleging door Protestantsche broeders Amsterdam 1899 protestants Mannen (algemeen), Zieken Mannen
Vereeniging Heil der Armen Hoorn 1843 protestants Armen algemeen Vrouwen
Christelijke Jongedochters-vereeniging Tabitha Haarlem 1882 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Meisjes
Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Haarlem Haarlem 1863 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen
Dorcas Bussum 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Amsterdamsche Vereeniging tot bestrijding der Prostitutie Amsterdam 1880 protestants Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging Tabitha der Evangelisch Luthersche Gemeente Amsterdam 1887 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen Amsterdam 1886 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Vrouwen-vereeniging der Gereformeerde Kerk Purmerend 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Mirjam" Amsterdam 1875 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Haarlem Haarlem 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Evangelisch-Lutherse Wijkvereeniging, onder de zinspreuk Marcus 10:14b: "Laat de Kinderen tot Mij komen" Amsterdam 1892 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 6 712 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.