Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 6 712 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens Amsterdam 1870 neutraal Armen algemeen
Liefdewerk van den Goeden-Herder Amsterdam 1856 rooms-katholiek Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Anna Paulowna-vereeniging Amsterdam 1851 Jeugd 0-6 Vrouwen
Deutsche Hilfsverein zu Amsterdam Amsterdam 1882 Vreemdelingen
Vereeniging in het belang van lijdende Nederlanders, verpleegd te Gheel Amsterdam 1893 Geesteszieken
Fonds tot ondersteuning van hulpbehoevenden Amsterdam 1883 Armen algemeen, Kraamvrouwen
Sefardisch Genootschap 'Mazon habanoth' ('Voeding der dochteren') Amsterdam 1734 joods Joden, Meisjes, Wezen Mannen en vrouwen
Vereeniging: de Vrouw Amsterdam 1899 Vrouwen (algemeen), Werklozen Vrouwen
Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen Amsterdam 1875 neutraal Arbeiders
Vereeniging van armbesturen Amsterdam 1898 neutraal Armen algemeen
Hulpvereeniging tot ondersteuning van de Johannes Stichting Amsterdam 1894 Dak- en thuislozen, Geesteszieken, Gehandicapten, Ouderen, Zieken Mannen en vrouwen
Magnasiem tobiem megadle jetomoth Amsterdam 1761 joods Joden, Meisjes, Wezen Mannen en vrouwen
Broederschap "Weldadigheid" Amsterdam 1845 Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Amsterdam Amsterdam 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging tot werkverschaffing aan minvermogenden Amsterdam 1851 joods Armen algemeen, Werklozen Mannen en vrouwen
Conferentie van de H. Catharina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Wijkverpleging van den Nederlandschen Protestantenbond Amsterdam 1899 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Ziekenzorg Amsterdam 1899 Zieken
Vereeniging tot verschaffing van lectuur aan blinden Amsterdam 1899 Gehandicapten
Vrouwen-vereeniging, tot het bezoeken van jeugdige vrouwelijke veroordeelden te Amsterdam Amsterdam 1840 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Vrouwen
Genootschap "Tot Nut en Genoegen", Vereeniging tot afschaffing van sterken drank Amsterdam 1885 neutraal Alcoholisten, Weduwen, Wezen
Conferentie van den H. Willibrordus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1878 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Maria-Vereeniging Amsterdam 1899 rooms-katholiek Zieken Vrouwen
Vereeniging "Kinderkleeding" Amsterdam 1893 Jeugd 6-12 Vrouwen
Broederschap "Tot dekking der armen" Amsterdam 1750 Armen algemeen
Mishenet Zequenim (Steun van ouden) Amsterdam 1750 joods Joden, Mannen (algemeen), Ouderen
Gereformeerde Vereeniging voor Ziekenverpleging (GVZ) Amsterdam 1891 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Amsterdam 1841 rooms-katholiek Armen algemeen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Louise-krans Amsterdam 1844 Armen algemeen, Jeugd 0-6 Vrouwen
Kollegie "Tachrichin" (doodskleederen) Amsterdam 1600 joods Joden Vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Amsterdam Amsterdam 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Vereeniging: Hulp en steun voor blinden en bijna blinden Amsterdam 1898 neutraal Gehandicapten
Amsterdamsch Genootschap ter bevordering der koepok-inenting voor minvermogenden, Het - Amsterdam 1803 neutraal Zieken Medici
Conferentie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging "Barnabas" Amsterdam 1899 protestants Weduwen, Wezen Onderwijzers en leraren
Liefdadigheidsvereeniging "Fortuna" Amsterdam 1891 neutraal Weduwen, Wezen
Vereeniging "Ginoech Hane'ariem" (wijding der jongelingen) Amsterdam 1886 joods Joden, Jongens
Evangelisch-Lutherse Vereeniging voor Diaconessen Amsterdam 1886 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Maatschappij voor Volkskeukens N.V. Amsterdam 1890 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging tot ondersteuning der toenemende Gestichten St. Aloysius en "De Voorzienigheid" Amsterdam 1857 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (landelijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging ter geneeskundige behandeling van behoeftige ooglijders Amsterdam 1888 neutraal Gehandicapten
Conferentie van de HH. Petrus en Paulus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging voor ziekenverpleging. Inrigting voor pleegzusters Amsterdam 1843 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Evangelische vereeniging Azriel Afdeeling Vrouwenkrans (Tabitha) Amsterdam 1859 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Liefdadigheids-Vereeniging: Ondersteuning zij ons Doel Amsterdam 1894 neutraal Armen algemeen, Zieken
Hersteld Evangelisch Lutherse Weldadigheidsvereeniging Amsterdam 1894 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Liefdewerk: "Oud Papier" Amsterdam 1874 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (landelijk), Werklozen
Damesvereniging onder de naam 'Sophia-krans' Amsterdam 1851 protestants Jeugd 0-6 Vrouwen
Santa Companhia de dotor orphans et donzellas (Heilige broederschap tot uithuwelijking van weesmeisjes en jonge dochters der Nederlandsch-Portugeesch-Israƫlitische Gemeente) Amsterdam 1615 joods Joden, Meisjes, Wezen
Ondersteuningsfonds "Onderling Hulpbetoon" Amsterdam 1899 Ambachtslieden, Weduwen, Wezen
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 6 712 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.