Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 812 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging van Onderofficieren en minderen der zeemacht, genaamd: "Het Marinefonds". Amsterdam 1899 neutraal Militairen, Ouderen, Weduwen, Wezen Militairen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Tiel Tiel 1811 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Vereeniging voor Moederlijke Weldadigheid te Monnickendam Monnickendam 1838 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club te Amsterdam, vanaf 1893 afdeling Amsterdam Amsterdam 1892 neutraal Alcoholisten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Onderwijzers en leraren
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Spaarndam Spaarndam 1892 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Weduwen en Kinderen van in zee verongelukte visschers der gemeente Urk Urk 1886 neutraal Vissers, Weduwen, Wezen Vissers
Vereeniging tot oprigting en instandhouding van het Werkhuis te Wormerveer Wormerveer 1869 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Warmenhuizen Warmenhuizen 1898 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van (den) sterken drank, afdeling Haarlem Haarlem 1843 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Amsterdam 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging ter bevordering van de opvoeding en behartiging van de belangen van verwaarloosde kinderen Amsterdam 1898 neutraal Verwaarloosde kinderen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Beets Beets 1894 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Weesp Weesp 1799 neutraal Armen algemeen, Ouderen, Weduwen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Alkmaar Alkmaar 1786 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, Vrouwen-Comité te Haarlem/ Haarlemsch Vrouwencomité van de - Haarlem 1868 neutraal Zieken Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Monnickendam Monnickendam 1890 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging "Prins Alexander-Stichting" Amsterdam 1880 neutraal Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen, Vrijmetselaars
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Medemblik Medemblik 1830 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Schermer e.o. aan den Stompen toren te Schermerhorn Schermer 1893 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Texel Texel 1810 neutraal Gehandicapten
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Hilversum Hilversum 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin Amsterdam 1874 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging Het Werkhuis Hoorn 1893 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Beverwijk Beverwijk 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Sociëteit van Moederlijke Weldadigheid Alkmaar 1828 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore" Amsterdam 1886 neutraal Weduwen, Wezen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Alkmaar en aangrenzende gemeenten Alkmaar 1889 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Warder Warder 1896 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging "Onderlinge Vrouwenbescherming" (VOV) Amsterdam 1897 neutraal Ongehuwde moeders Vrouwen
Liefdadigheids-Vereeniging: “Weldoen zij ons Streven” Amsterdam 1892 neutraal Weduwen, Wezen
Vereeniging tot Werkverschaffing aan behoeftigen De Rijp 1870 neutraal Arbeiders, Werklozen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Westzaan Westzaan 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging de "Weezenkas" Amsterdam 1896 neutraal Wezen
Vereeniging tot uitdeling van in de melk gekookte gort te Monnickendam Monnickendam 1811 neutraal Armen algemeen
Kinderziekenhuis, Het - Amsterdam 1865 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Weesp Weesp 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Zedelijk Lichaam "Charitas" Amsterdam 1899 neutraal Weduwen
Vereeniging "Het Werkhuis" te Zaandam Zaandam 1887 neutraal Werklozen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Zijpe Zijpe 1896 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Zaandijk 1839 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling West-Friesland Spanbroek 1891 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887 neutraal Weduwen
Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen te Haarlem Haarlem 1820 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Schagen Schagen 1894 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot Werkverschaffing aan Minvermogenden Krommenie 1855 neutraal Werklozen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Haarlem Haarlem 1857 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Amsterdam Amsterdam 1851 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Beemster Beemster 1893 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Langedijk Langedijk 1899 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Uitgeest Uitgeest 1894 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 812 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.