Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 812 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Christelijke Jongedochters-vereeniging Tabitha Haarlem 1882 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Meisjes
Conferentie van den H. Bavo Kathedraal van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Haarlem 1898 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club te Amsterdam, vanaf 1893 afdeling Haarlem Haarlem 1893 neutraal Alcoholisten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen, Onderwijzers en leraren
Vereeniging tot werkverschaffing bij vriezend weder door het maken van ijsbanen in de gemeente Haarlem Haarlem 1898 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging "de Hulpbank" te Haarlem Haarlem 1849 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Haarlem en omstreken van den - Haarlem 1881 neutraal Alcoholisten
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Haarlem Haarlem 1891 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging Abie Jethomim Haarlem 1877 joods Joden, Wezen
Israëlietische Weldadigheidsvereeniging "Aboda.h Hakkodesh" Haarlem 1885 joods Armen algemeen, Joden
Genootschap "Melpomene en Thalia" Haarlem 1899 Weduwen, Wezen
Jongedochters-vereeniging: Onze hulp is in den naam des Heeren. Haarlem 1887 protestants Armen algemeen Meisjes
Nationale Christen Geheelonthouders Bond (NCGOB) Haarlem 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot bevordering van het aanleeren van ambachten onder minvermogende Israëlieten Haarlem 1853 joods Ambachtslieden, Joden, Werklozen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Haarlem Haarlem 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Haarlem Haarlem 1789 neutraal Alcoholisten, Ambachtslieden, Armen algemeen, Werklozen Mannen
Liefdewerk: "Oud Papier", afdeling Haarlem Haarlem 1874 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Werklozen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Haarlem der - Haarlem 1888 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Haarlem Haarlem 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Haarlem Haarlem 1891 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vrouwen-vereeniging "Die zich des armen ontfermt, leent den Heer" Haarlem 1869 protestants Armen algemeen Vrouwen
Conferentie van den H. Joseph van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Haarlem 1850 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Bavo van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Haarlem 1898 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Halboschas Aroemim; Vereeniging ter aanmoediging van het arme schoolkind Haarlem 1888 joods Jeugd 6-12, Joden Vrouwen
Vereeniging tot behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen der armen Haarlem 1842 Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging Hulp in Nood van de Roomsch-Katholieke Volksbond Haarlem 1899 rooms-katholiek Arbeiders, Armen algemeen
Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting, Afdeeling Haarlem en omstreken van de - Haarlem 1873 neutraal Zieken Medici
Patronaat voor behoeftige herstelde krankzinnigen in Noordholland, afdeling Haarlem Haarlem 1864 Geesteszieken
Vereeniging voor Burger Ziekenverpleging Haarlem 1871 neutraal Zieken Mannen en vrouwen
Conferentie van Onze lieve Vrouw en den H. Dominicus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Haarlem 1876 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Israëlietische zieken en kraamvrouwen "Saädath Joledoth Wecholiem" Haarlem 1867 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Inrichting voor ziekenverpleging Haarlem 1887 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Conferentie van den H. Bavo van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Haarlem 1850 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Haarlem Haarlem 1857 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen te Haarlem Haarlem 1820 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging Het Doorgangshuis Haarlem 1893 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Haarlem 1851 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte Haarlem 1882 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Nederlandschen Protestantenbond, afdeling Haarlem Haarlem 1893 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "de Christelijke Geheelonthouders-Bond" Haarlem 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Haarlem Haarlem 1892 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Maatschappij tot verbetering der huisvesting van minvermogenden te Haarlem Haarlem 1895 Armen algemeen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, Vrouwen-Comité te Haarlem/ Haarlemsch Vrouwencomité van de - Haarlem 1868 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging het 'Mosterdzaad" onder het motto: "Wie helpt om Jezus wil." Haarlem 1892 protestants Zieken
Conferentie van den H. Antonius van Padua van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Haarlem 1876 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van (den) sterken drank, afdeling Haarlem Haarlem 1843 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie, afdeling Haarlem Haarlem 1890 protestants Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen van onvermogende gemeenten Haarlem 1895 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Vereeniging "Onze Tuin" Haarlem 1890 protestants Ongehuwde moeders, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging "tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te Haarlem" Haarlem 1868 Arbeiders
Haarlemsch Comité van het Doorgangshuis te Hoenderloo Haarlem 1894 protestants Jongens, Verwaarloosde kinderen
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 812 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.