Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 357 pagina: « 13 4 5 6 7 8 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging onder de zinspreuk "Moed, Beleid en Trouw" Amsterdam 1890 neutraal Militairen, Weduwen, Wezen Militairen
Vereeniging onder de zinspreuk "Moed, Beleid en Trouw", afdeling Haarlem Haarlem 1890 neutraal Militairen, Weduwen, Wezen Militairen
Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club te Amsterdam, vanaf 1893 afdeling Amsterdam Amsterdam 1892 neutraal Alcoholisten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Onderwijzers en leraren
Vereeniging "Barnabas" Amsterdam 1899 protestants Weduwen, Wezen Onderwijzers en leraren
Vereeniging "Zarfath" tot steun van nagelaten betrekkingen van Evangelisten, Godsdienstonderwijzers, Agenten van Christelijke Vereenigingen, colporteurs van Bijbel en Tractaatgenootschappen en Weezen- en Ziekenverplegers in Nederland Amsterdam 1885 protestants Weduwen, Wezen Onderwijzers en leraren, Predikanten
Studenten-Vereeniging tot Ondersteuning van Behoeftige Kraamvrouwen te Amsterdam Amsterdam 1892 Kraamvrouwen Studenten
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Weduwen en Kinderen van in zee verongelukte visschers der gemeente Urk Urk 1886 neutraal Vissers, Weduwen, Wezen Vissers
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Alkmaar Alkmaar 1860 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Damesvereniging onder de zinspreuk: Voor hulpbehoevende kinderen Amsterdam 1849 joods Jeugd 0-6, Joden Vrouwen
Liefdadigheids-Vereeniging "Door handwerken weldoen" Overveen 1878 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA) Amsterdam 1871 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn, afdeling Haarlem Haarlem 1885 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Nieuwediep der - Nieuwediep 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Christelijke Vrouwenvereeniging "Tot Heil der Armen" Hilversum 1864 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwenvereeniging: Maria, der Gereformeerde Kerk Zaandam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging voor Moederlijke Weldadigheid te Monnickendam Monnickendam 1838 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Dameskrans tot het vervaardigen van kleeren Amsterdam 1899 Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Liefdadigheidsvereeniging Westzaan 1875 Jeugd 6-12 Vrouwen
Vereeniging Tabitha Den Helder 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
R.K. Genootschap voor behoeftige kraamvrouwen, onder den naam van Maria Visitatie Laren 1899 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Protestantsche Vrouwen-Vereeniging Alkmaar 1878 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Christelijke Vrouwen-vereeniging, genaamd Zusterkring Dorkas Purmerend 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, Vrouwen-Comité te Haarlem/ Haarlemsch Vrouwencomité van de - Haarlem 1868 neutraal Zieken Vrouwen
Vrouwenvereeniging "Dorcas" Houtrijk en Polanen 1888 protestants Armen algemeen Vrouwen
Zusters-vereeniging Martha Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Sociëteit van Moederlijke Weldadigheid Alkmaar 1828 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Dorcas Naarden 1847 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Haarlem 1851 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging "Onderlinge Vrouwenbescherming" (VOV) Amsterdam 1897 neutraal Ongehuwde moeders Vrouwen
Algemeene Liefdadigheids-Vereeniging "Juno" Amsterdam 1896 Armen algemeen Vrouwen
Damesvereeniging tot uitreiking van warme maaltijden aan kinderen Beverwijk 1899 Jeugd 6-12 Vrouwen
Vriendinnen-gezelschap tot ondersteuning van behoeftigen Amsterdam 1851 Armen algemeen Vrouwen
Damesvereniging tot verschaffing van voedsel aan herstellende kinderen Amsterdam 1896 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Vrouwen
Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Zaandijk 1839 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Purmerend 1868 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging Dorcas Watergraafsmeer 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen te Haarlem Haarlem 1820 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Haarlem Haarlem 1857 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging Dames-bezoeksters der cellulaire gevangenis Amsterdam 1850 Gevangenen Vrouwen
Vereeniging Zusterkrans: Looft den Heer; ten voordeele der Algemeene Armen Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging: Door Handwerken Weldoen Beverwijk 1878 rooms-katholiek Armen algemeen, Weduwen Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Hilversum 1895 rooms-katholiek Armen algemeen, Zieken Vrouwen
Dames-Vereeniging van de H. Elisabeth Medemblik 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging van de H. Catharina van Senen Amsterdam 1872 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van kraamvrouwen Zaandam 1899 Kraamvrouwen Vrouwen
Vrouwen-doodgravers-kollegie Amsterdam 1851 joods Joden, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Anna Paulowna-vereeniging Amsterdam 1851 Jeugd 0-6 Vrouwen
Vereeniging: de Vrouw Amsterdam 1899 Vrouwen (algemeen), Werklozen Vrouwen
Vereeniging Dorcas Monnickendam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Halboschas Aroemim; Vereeniging ter aanmoediging van het arme schoolkind Haarlem 1888 joods Jeugd 6-12, Joden Vrouwen
Aantal verenigingen: 357 pagina: « 13 4 5 6 7 8 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.