Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 13 4 5 6 7 8 912 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging Huisverzorging Amsterdam 1900 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Comité van Ziekenverpleging door Protestantsche broeders Amsterdam 1899 protestants Mannen (algemeen), Zieken Mannen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën Amsterdam 1878 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging Pro Juventute Amsterdam 1896 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
St. Hubertus-Vereeniging Amsterdam 1895 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Amsterdamsche Vereeniging tot bestrijding der Prostitutie Amsterdam 1880 protestants Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Kleine Gartman Fonds" Amsterdam 1885 Kunstenaars
Vereeniging "Kleeding der Minvermogenden" Amsterdam 1883 Armen algemeen
Vereeniging Tabitha der Evangelisch Luthersche Gemeente Amsterdam 1887 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen Amsterdam 1886 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Amsterdam der - Amsterdam 1873 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging "Mirjam" Amsterdam 1875 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Amsterdam I en II Amsterdam 1785 neutraal Armen algemeen Mannen
Vereeniging "R. Jesaja Kleerekoper-stichting" (Zecher Rabbi Jesaja) Amsterdam 1883 joods Joden
Conferentie van den H. Franciscus Xaverius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1892 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen
Vereeniging voor fabriekarbeidsters Amsterdam 1871 Meisjes, Prostituees Vrouwen
Evangelisch-Lutherse Wijkvereeniging, onder de zinspreuk Marcus 10:14b: "Laat de Kinderen tot Mij komen" Amsterdam 1892 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Vereeniging onder de zinspreuk: "Vrede zij ons doel" Amsterdam 1886 joods Joden, Meisjes
Vereeniging tot bevordering van weldadigheid onder stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1869 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging Koning Willemshuis Amsterdam 1862 protestants Armen algemeen, Dak- en thuislozen, Zeelieden Mannen en vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning der Emigratie van minvermogenden naar den Noord-Amerikaanschen Staats "Minnesota" Amsterdam 1872
Gebroederschap: Anagath Hanengarim (tot ontspanning der jongelieden) Amsterdam 1790 joods Armen algemeen, Joden
Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies Amsterdam 1900 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Amsterdamsche Protestantsche Vereeniging ten behoeve van werkloozen Amsterdam 1893 protestants Mannen (algemeen), Werklozen
Vereeniging onder de zinspreuk "Moed, Beleid en Trouw" Amsterdam 1890 neutraal Militairen, Weduwen, Wezen Militairen
Vereeniging Herstellings- en Vacantie-oord voor Israëlitische kinderen te Wijk aan Zee Amsterdam 1885 joods Jeugd 6-12, Joden, Zieken
Genootschap tot Nut van minvermogende ongehuwde Israëlieten Amsterdam 1846 joods Joden
Conferentie van den H. Dominicus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1852 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging tot ondersteuning van hulpbehoevenden te Amsterdam Amsterdam 1843 Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Werklozen Mannen en vrouwen
Algemeene Liefdadigheids-vereeniging: Weldoen en Genoegen; Kinderkleeding Amsterdam 1899 neutraal Jeugd 6-12
Vereeniging tot bevordering van het Herstel van Drankzuchtigen Amsterdam 1890 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging "Leezrath Jethomim" (tot ondersteuning van Weezen door het doen aanleeren van ambachten) Amsterdam 1887 joods Joden, Wezen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Amsterdam Amsterdam 1880 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging "Hulp voor minvermogende ooglijders" Amsterdam 1880 neutraal Gehandicapten
Hulp in Nood; Vereeniging tot ondersteuning van Hulpbehoevenden Amsterdam 1899 Arbeiders, Weduwen, Werklozen
Centraal-Bond van Christelijk-Philantropische Inrichtingen in Nederland Amsterdam 1901 protestants Gehandicapten, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken
Vereeniging Ahabath Gesed Sel Nosim Amsterdam 1868 joods Armen algemeen Vrouwen
Bischoffsheims-Vereeniging Amsterdam 1867 joods Ambachtslieden
Vereeniging "De Helpende Hand" Amsterdam 1899 Armen algemeen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Anna Paulowna Anna Paulowna 1899 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde weezen Anna-Paulownapolder 1887 Verwaarloosde kinderen, Wezen
R.K. Vereeniging tot ondersteuning van zieken Assendelft 1894 rooms-katholiek Zieken
Arbeidersvereeniging, De - Assendelft 1887 protestants Arbeiders, Protestanten (plaatselijk)
Genootschap tot Nut en Genoegen, afdeeling "Moederlijke Liefdadigheid" Assendelft 1857 Kraamvrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Assendelft Assendelft 1894 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot wering der bedelarij "Hulpbetoon", te Assendelft Assendelft 1870 Armen algemeen, Werklozen
Den Algemeenen Nederlandsche Geheel Onthouders Bond (ANGOB), afdeling Assendelft Assendelft 1897 Alcoholisten
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Avenhorn Avenhorn 1894 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Barsingerhorn Barsingerhorn 1893 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Beemster Beemster 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 13 4 5 6 7 8 912 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.