Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 598 pagina: « 13 4 5 6 7 8 912 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Midwoud, Twisk, e.o. Midwoud, Twisk, e.o. 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Enkhuizen Enkhuizen 1821 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging tot wering der bedelarij "Hulpbetoon", te Assendelft Assendelft 1870 Armen algemeen, Werklozen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Haarlem Haarlem 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging tot het tegengaan van de bedelarij in het algemeen en in het bijzonder op den Nieuwjaarsdag Weesp 1889 Armen algemeen, Werklozen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Monnickendam Monnickendam 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Hoorn Hoorn 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging tot werkverschaffing bij vriezend weder door het maken van ijsbanen in de gemeente Haarlem Haarlem 1898 Armen algemeen, Werklozen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Alkmaar Alkmaar 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
St. Elisabeths-Vereeniging Hilversum 1895 rooms-katholiek Armen algemeen, Zieken Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Den Helder 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Zieken Vrouwen
Liefdadigheids-Vereeniging: Ondersteuning zij ons Doel Amsterdam 1894 neutraal Armen algemeen, Zieken
Vereeniging Dorcas Koog aan de Zaan 1855 protestants Armen algemeen, Zieken Vrouwen
Wijkvereeniging van Wijk V der Nederlands Hervormde Gemeente Haarlem 1899 protestants Armen algemeen, Zieken Mannen en vrouwen
Hulpvereeniging tot ondersteuning van de Johannes Stichting Amsterdam 1894 Dak- en thuislozen, Geesteszieken, Gehandicapten, Ouderen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot het verschaffen van Toevlucht aan onbehuisden Amsterdam 1893 neutraal Dak- en thuislozen, Werklozen
Vereeniging "Het Suppletiefonds ter Christelijke Verpleging van arme en hulpbehoevende krankzinnigen te Amsterdam" Amsterdam 1887 protestants Geesteszieken
Vereeniging in het belang van lijdende Nederlanders, verpleegd te Gheel Amsterdam 1893 Geesteszieken
Patronaat voor behoeftige herstelde krankzinnigen in Noordholland, afdeling Haarlem Haarlem 1864 Geesteszieken
Patronaat voor behoeftige herstelde krankzinnigen in Noordholland Amsterdam 1863 Geesteszieken
Vereeniging "Het Centraal Israëlietisch Krankzinnigengesticht in Nederland" (CIK) Amsterdam 1898 joods Geesteszieken, Joden
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Krommenie Krommenie 1810 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Texel Texel 1810 neutraal Gehandicapten
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht ter behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende, te Amsterdam Amsterdam 1872 Gehandicapten
Doofstommen-Vereeniging onder de zinspreuk "Door liefde zaamgebracht" Amsterdam 1886 protestants Gehandicapten
Vereeniging tot verschaffing van lectuur aan blinden Amsterdam 1899 Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Zaandam Zaandam 1810 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Wormerveer Wormerveer 1800 neutraal Gehandicapten
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Haarlem Haarlem 1891 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Zaandijk Zaandijk 1810 neutraal Gehandicapten
Vereeniging: Hulp en steun voor blinden en bijna blinden Amsterdam 1898 neutraal Gehandicapten
Vereeniging ter geneeskundige behandeling van behoeftige ooglijders Amsterdam 1888 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Amsterdam Amsterdam 1810 neutraal Gehandicapten
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité te Amsterdam Amsterdam 1881 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Koog aan de Zaan Koog aan de Zaan 1810 neutraal Gehandicapten
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën Amsterdam 1878 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Medemblik Medemblik 1810 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Haarlem Haarlem 1802 neutraal Gehandicapten
Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Monnickendam Monnickendam 1810 neutraal Gehandicapten
Vereeniging "Hulp voor minvermogende ooglijders" Amsterdam 1880 neutraal Gehandicapten
Vereeniging "Prins Alexander-Stichting" Amsterdam 1880 neutraal Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen, Vrijmetselaars
Vereeniging voor spraakgebrekkige en achterlijke kinderen te Amsterdam Amsterdam 1894 Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging tot christelijke opvoeding en onderwijs van doofstomme kinderen en jongelieden "Effatha", afdeling Haarlem Haarlem 1897 protestants Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Genootschap Instituut tot onderwijs van blinden, Het - Amsterdam 1808 neutraal Gehandicapten, Jeugd 6-12
Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden Amsterdam 1871 protestants Gehandicapten, Mannen (algemeen), Vrouwen (algemeen)
Centraal-Bond van Christelijk-Philantropische Inrichtingen in Nederland Amsterdam 1901 protestants Gehandicapten, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken
Vereeniging Dames-bezoeksters der cellulaire gevangenis Amsterdam 1850 Gevangenen Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Westzaan Westzaan 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsche vereeniging tot het verleenen van hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden in tijd van oorlog, comité te Haarlem Haarlem 1868 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Amsterdam Amsterdam 1880 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Aantal verenigingen: 598 pagina: « 13 4 5 6 7 8 912 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.