Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1012 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Amsterdamsche Vereeniging voor Gezondheids- en Vacantie-Kolonies Amsterdam 1884 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "R. Jesaja Kleerekoper-stichting" (Zecher Rabbi Jesaja) Amsterdam 1883 joods Joden
Vereeniging "Kleeding der Minvermogenden" Amsterdam 1883 Armen algemeen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Amsterdam van den - Amsterdam 1883 neutraal Alcoholisten
Conferentie van den H. Joannes de Dooper van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Laren 1883 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Haarlem Haarlem 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Den Helder en omstreken Den Helder 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Conferentie van den H. Bonifacius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Zaandam 1883 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Fonds tot ondersteuning van hulpbehoevenden Amsterdam 1883 Armen algemeen, Kraamvrouwen
Vereeniging "Ondersteuning in nood" Amsterdam 1883 Weduwen, Wezen, Zieken
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Koning Willemshuis Amsterdam 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Christelijke Jongedochters-vereeniging Tabitha Haarlem 1882 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Meisjes
Vereeniging ter verspreiding van Bloemen, Vruchten en Lectuur in de Ziekenhuizen Amsterdam 1882 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Willem Barendsfonds" Terschelling 1882 neutraal Vissers, Weduwen, Wezen, Zeelieden
Deutsche Hilfsverein zu Amsterdam Amsterdam 1882 Vreemdelingen
Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte Haarlem 1882 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Conferentie van den H. Bonefacius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1882 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Nationale Christen-Geheel Onthouders Vereeniging Amsterdam 1882 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité te Amsterdam Amsterdam 1881 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Haarlem en omstreken van den - Haarlem 1881 neutraal Alcoholisten
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de spijskokerij "St. Willebrordus" Alkmaar 1881 neutraal Armen algemeen
Vereeniging Kostelooze Amsterdamsche Polikliniek Amsterdam 1881 Zieken Medici
Vereeniging "Hulp voor minvermogende ooglijders" Amsterdam 1880 neutraal Gehandicapten
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Amsterdam Amsterdam 1880 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging Werkmans-ondersteuning Zaandijk 1880 Arbeiders
Amsterdamsche Vereeniging tot bestrijding der Prostitutie Amsterdam 1880 protestants Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging "Prins Alexander-Stichting" Amsterdam 1880 neutraal Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen, Vrijmetselaars
Conferentie van den H. Georgius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Spierdijk 1880 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Beth Palet Vereeniging tot redding van gevallenen Amsterdam 1880 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging Volksgezondheid Wormerveer 1879 neutraal Zieken
Vereeniging tot Ondersteuning van behoeftige Protestantsche kraamvrouwen, wonende te Amsterdam Amsterdam 1879 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Vereeniging: Dorcas Haarlem 1878 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën Amsterdam 1878 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Ziekenverpleging Koog aan de Zaan 1878 Zieken Vrouwen
Conferentie van den H. Willibrordus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1878 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging: Door Handwerken Weldoen Beverwijk 1878 rooms-katholiek Armen algemeen, Weduwen Vrouwen
Vereeniging tot het stichten en instandhouden van een Fonds of Inrigting tot ondersteuning van ouden van dagen binnen de gemeente Urk Urk 1878 Ouderen
Protestantsche Vrouwen-Vereeniging Alkmaar 1878 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878 Ambachtslieden, Ouderen
Liefdadigheids-Vereeniging "Door handwerken weldoen" Overveen 1878 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Vrouwenvereeniging Dorcas Halfweg 1877 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Abie Jethomim Haarlem 1877 joods Joden, Wezen
Genootschap "Charitas" Hilversum 1877 Armen algemeen
Bijzondere Raad Haarlem van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Haarlem 1876 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen, Zieken Mannen
Conferentie van Onze lieve Vrouw en den H. Dominicus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Haarlem 1876 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging "Weldadigheid" Amsterdam 1876 Armen algemeen
Conferentie van den H. Antonius van Padua van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Haarlem 1876 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Haarlem Haarlem 1876 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Zandvoort Zandvoort 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Graft Graft 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1012 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.