Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1012 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging Chinoeg Hangouriem Amsterdam 1884 joods Joden, Jongens, Mannen (algemeen)
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Krommenie Krommenie 1884 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot verstrekking van warm voedsel aan de meest behoeftige kinderen der kostelooze scholen alhier Amsterdam 1884 neutraal Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Amsterdam der - Amsterdam 1884 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Gebroederschap "Dereg Jesoro" (De rechte weg) Amsterdam 1885 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging Bernard Samuel Ries-Stichting Amsterdam 1885 joods Joden, Jongens, Wezen
Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn, afdeling Haarlem Haarlem 1885 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging "Zarfath" tot steun van nagelaten betrekkingen van Evangelisten, Godsdienstonderwijzers, Agenten van Christelijke Vereenigingen, colporteurs van Bijbel en Tractaatgenootschappen en Weezen- en Ziekenverplegers in Nederland Amsterdam 1885 protestants Weduwen, Wezen Onderwijzers en leraren, Predikanten
Genootschap "Tot Nut en Genoegen", Vereeniging tot afschaffing van sterken drank Amsterdam 1885 neutraal Alcoholisten, Weduwen, Wezen
Vereeniging tot instandhouding van het "Anna Catharina Fonds" Amsterdam 1885 Armen algemeen
Vereeniging "Steun der weduwen" Amsterdam 1885 joods Joden, Weduwen
Israëlietische Weldadigheidsvereeniging "Aboda.h Hakkodesh" Haarlem 1885 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging "Onderstandsfonds Korthals Altes" Amsterdam 1885 Arbeiders
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Kleine Gartman Fonds" Amsterdam 1885 Kunstenaars
Vereeniging Herstellings- en Vacantie-oord voor Israëlitische kinderen te Wijk aan Zee Amsterdam 1885 joods Jeugd 6-12, Joden, Zieken
Israëlische Weldadigheidsvereeniging “Abodath Hakkodesh” Haarlem 1885 joods Armen algemeen, Joden
Jongedochters-Vereeniging "Die zich der armen ontfermt, leent den Heer" (Spr. 10:17) Haarlem 1886 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Weduwen en Kinderen van in zee verongelukte visschers der gemeente Urk Urk 1886 neutraal Vissers, Weduwen, Wezen Vissers
Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore" Amsterdam 1886 neutraal Weduwen, Wezen
Doofstommen-Vereeniging onder de zinspreuk "Door liefde zaamgebracht" Amsterdam 1886 protestants Gehandicapten
Vereeniging "Ginoech Hane'ariem" (wijding der jongelingen) Amsterdam 1886 joods Joden, Jongens
Evangelisch-Lutherse Vereeniging voor Diaconessen Amsterdam 1886 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen Amsterdam 1886 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging onder de zinspreuk: "Vrede zij ons doel" Amsterdam 1886 joods Joden, Meisjes
Vereeniging tot Werkverschaffing Hilversum 1886 Werklozen
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen en Weezen Amsterdam 1887 neutraal Weduwen, Wezen
Gebroederschap onder de zinspreuk Matsdiké Harabbiem Haggedola (rechtvaardigheid van de grote meester) Amsterdam 1887 joods Joden
Leger des Heils. Het - Amsterdam 1887 protestants Alcoholisten, Dak- en thuislozen, Gevangenen, Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Jeugd 6-12, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Werklozen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Het Suppletiefonds ter Christelijke Verpleging van arme en hulpbehoevende krankzinnigen te Amsterdam" Amsterdam 1887 protestants Geesteszieken
Arbeidersvereeniging, De - Assendelft 1887 protestants Arbeiders, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging "Het Werkhuis" te Zaandam Zaandam 1887 neutraal Werklozen
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887 neutraal Weduwen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Inrichting voor ziekenverpleging Haarlem 1887 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Bloemendaal Bloemendaal 1887 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot warme Spijsuitdeeling Hilversum 1887 Armen algemeen, Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen
Tabitha-vereeniging der Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam 1887 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Jongedochters-vereeniging: Onze hulp is in den naam des Heeren. Haarlem 1887 protestants Armen algemeen Meisjes
Gonzaga-Vereeniging Amsterdam 1887 rooms-katholiek Jeugd 12-21, Rooms-Katholieken (landelijk), Mannen (algemeen) Mannen
Vereeniging Tabitha der Evangelisch Luthersche Gemeente Amsterdam 1887 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde weezen Anna-Paulownapolder 1887 Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging "Leezrath Jethomim" (tot ondersteuning van Weezen door het doen aanleeren van ambachten) Amsterdam 1887 joods Joden, Wezen
Vrouwenvereeniging "Dorcas" Houtrijk en Polanen 1888 protestants Armen algemeen Vrouwen
Conferentie van de H. Maria Magdalena van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1888 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Halboschas Aroemim; Vereeniging ter aanmoediging van het arme schoolkind Haarlem 1888 joods Jeugd 6-12, Joden Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Haarlem der - Haarlem 1888 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging ter geneeskundige behandeling van behoeftige ooglijders Amsterdam 1888 neutraal Gehandicapten
Vereeniging "Weldadigheid naar Vermogen" Haarlem 1888 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Alkmaar en aangrenzende gemeenten Alkmaar 1889 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot het tegengaan van de bedelarij in het algemeen en in het bijzonder op den Nieuwjaarsdag Weesp 1889 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging "Onze Tuin" Haarlem 1890 protestants Ongehuwde moeders, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1012 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.