Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 357 pagina: « 14 5 6 7 8 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
St. Elisabeths-Vereeniging Den Helder 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Zieken Vrouwen
Vrouwen-vereeniging "Die zich des armen ontfermt, leent den Heer" Haarlem 1869 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vrouwen-vereeniging, tot het bezoeken van jeugdige vrouwelijke veroordeelden te Amsterdam Amsterdam 1840 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Vrouwen
Maria-Vereeniging Amsterdam 1899 rooms-katholiek Zieken Vrouwen
Vereeniging "Kinderkleeding" Amsterdam 1893 Jeugd 6-12 Vrouwen
Vereeniging Dorcas Velsen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Maatschappij voor Moederlijke Liefdadigheid, afdeling Zaandam Zaandam 1835 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Louise-krans Amsterdam 1844 Armen algemeen, Jeugd 0-6 Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Haarlem der - Haarlem 1888 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Kollegie "Tachrichin" (doodskleederen) Amsterdam 1600 joods Joden Vrouwen
Vereeniging tot Ziekenverpleging Koog aan de Zaan 1878 Zieken Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Alkmaar der - Alkmaar 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Damesvereniging onder de naam 'Sophia-krans' Amsterdam 1851 protestants Jeugd 0-6 Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging der Nederlandsch Hervormde Gemeente Hoorn 1842 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot Diakonaal Hulpbetoon in Wijk II van de Gereformeerde Kerk Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Dames-Vereeniging: "Jeugdig Streven" Amsterdam 1899 Armen algemeen Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Ursem 1894 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging Reisbelasting, afdeling Amsterdam Amsterdam 1895 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging "Hulpbetoon" (Mattheus 25, vers 36a) Amsterdam 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Tabitha-vereeniging der Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam 1887 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging Dorcas Koog aan de Zaan 1855 protestants Armen algemeen, Zieken Vrouwen
Vrouwen-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wormerveer 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Maatschappij van de Moederlijke Weldadigheid Hoorn 1829 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Dames-Vereeniging Weldadigheid en Vermogen Sloten 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot het verschaffen van kleeding Monnickendam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Damesvereeniging voor Boetvaardigen Amsterdam 1851 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Alkmaar 1862 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk) Vrouwen
Vrouwenvereeniging Dorcas Halfweg 1877 protestants Armen algemeen Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Amsterdam der - Amsterdam 1884 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van het Meisjesgesticht, de Voorzienigheid in de Elandstraat te Amsterdam Amsterdam 1859 rooms-katholiek Meisjes, Ouderen, Verwaarloosde kinderen Vrouwen
Vereeniging ter behartiging der godsdienstige belangen van de bewoners der buitenwijken van Amsterdam. Afdeeling Dorcas-vereeniging Tabitha Amsterdam 1896 protestants Armen algemeen Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Amsterdam Amsterdam 1898 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging IJmuiden 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Vereeniging ter verspreiding van Bloemen, Vruchten en Lectuur in de Ziekenhuizen Amsterdam 1882 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging "Moederlijke Weldadigheid" Enkhuizen 1861 Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging Huisverzorging Amsterdam 1900 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging Heil der Armen Hoorn 1843 protestants Armen algemeen Vrouwen
Dorcas Bussum 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Egmond aan Zee en Egmond-Binnen 1900 rooms-katholiek Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van Behoeftige Kraamvrouwen Krommenie 1834 Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging Tabitha der Evangelisch Luthersche Gemeente Amsterdam 1887 protestants Armen algemeen Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Alkmaar der - Alkmaar 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Amsterdam der - Amsterdam 1873 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vrouwen-vereeniging der Gereformeerde Kerk Purmerend 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Genootschap voor ondersteuning aan behoeftige Kraamvrouwen. Hilversum 1845 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging voor fabriekarbeidsters Amsterdam 1871 Meisjes, Prostituees Vrouwen
Vrouwen-Vereeniging tot het verstrekken van levensmiddelen Zaandam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Zusters-vereeniging: Dorcas der Gereformeerde Kerk Bussum 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Maatschappij van moederlijke liefdadigheid Westzaan 1829 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Dames-Vereeniging tot ondersteuning van herstellende kranken Zaandijk 1867 Zieken Vrouwen
Aantal verenigingen: 357 pagina: « 14 5 6 7 8 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.