Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 598 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1012 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Grootebroek Grootebroek 1823 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Haarlem Haarlem 1826 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vrouwen-vereeniging, tot het bezoeken van jeugdige vrouwelijke veroordeelden te Amsterdam Amsterdam 1840 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen (ZV) Amsterdam 1823 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Amsterdam Amsterdam 1825 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Alkmaar Alkmaar 1824 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Montfoort Montfoort 1859 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Alkmaar Alkmaar 1860 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Haarlem Haarlem 1857 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Anna Paulowna-vereeniging Amsterdam 1851 Jeugd 0-6 Vrouwen
Damesvereniging onder de naam 'Sophia-krans' Amsterdam 1851 protestants Jeugd 0-6 Vrouwen
Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede Amsterdam 1839 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van hulpbehoevenden te Amsterdam Amsterdam 1843 Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Werklozen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot bevordering van kleeding aan minvermogende kinderen van alle religiën Amsterdam 1894 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Vereeniging tot verbetering der kleine-kinderen-bewaarplaatsen Amsterdam 1872 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Christelijke Jongedochters-vereeniging Tabitha Haarlem 1882 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Meisjes
Door en voor de Jeugd Amsterdam 1894 joods Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Joden Meisjes
Tabitha-vereeniging der Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam 1887 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Evangelisch-Lutherse Wijkvereeniging, onder de zinspreuk Marcus 10:14b: "Laat de Kinderen tot Mij komen" Amsterdam 1892 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Amsterdamsche Vereeniging voor Gezondheids- en Vacantie-Kolonies Amsterdam 1884 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Kinderziekenhuis, Het - Amsterdam 1865 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Kinderkliniek Amsterdam 1895 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Damesvereniging tot verschaffing van voedsel aan herstellende kinderen Amsterdam 1896 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Vrouwen
Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies Amsterdam 1900 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Damesvereniging onder de zinspreuk: Voor hulpbehoevende kinderen Amsterdam 1849 joods Jeugd 0-6, Joden Vrouwen
Vereeniging tot opbeuring van Boetvaardige gevallen vrouwen te Haarlem Haarlem 1852 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming Amsterdam 1899 neutraal Jeugd 12-21
Gonzaga-Vereeniging Amsterdam 1887 rooms-katholiek Jeugd 12-21, Rooms-Katholieken (landelijk), Mannen (algemeen) Mannen
Nederlandsch Verbond der Vereenigingen Pro Juventute Amsterdam 1901 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging Pro Juventute Amsterdam 1896 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Liefdadigheidsvereeniging Westzaan 1875 Jeugd 6-12 Vrouwen
Damesvereeniging tot uitreiking van warme maaltijden aan kinderen Beverwijk 1899 Jeugd 6-12 Vrouwen
Vereeniging Kindervoeding Nieuwer-Amstel 1899 Jeugd 6-12
Vereeniging "Kinderkleeding" Amsterdam 1893 Jeugd 6-12 Vrouwen
Vereeniging tot verstrekking van warm voedsel aan de meest behoeftige kinderen der kostelooze scholen alhier Amsterdam 1884 neutraal Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen
Vereeniging Kindervoeding Monnickendam 1899 Jeugd 6-12
Vereeniging Kindervoeding Zaandam 1898 Jeugd 6-12
Algemeene Liefdadigheids-vereeniging: Weldoen en Genoegen; Kinderkleeding Amsterdam 1899 neutraal Jeugd 6-12
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Amsterdam Amsterdam 1849 joods Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Jongens, Meisjes, Werklozen
Vesteria de Talmidiem (Kleeding voor de leerlingen) Amsterdam 1639 joods Jeugd 6-12, Joden
Genootschap: Halboschas Aroemin, lejaldé chebrath Talmud Tora, Het - Amsterdam 1868 joods Jeugd 6-12, Joden
Vereeniging "Tot bevordering van het onderwijs aan minvermogende Israëlitische kinderen" Amsterdam 1890 Jeugd 6-12, Joden
Vereeniging tot aanmoediging van het arme schoolkind te Amsterdam Amsterdam 1872 joods Jeugd 6-12, Joden
Halboschas Aroemim; Vereeniging ter aanmoediging van het arme schoolkind Haarlem 1888 joods Jeugd 6-12, Joden Vrouwen
Vereeniging Herstellings- en Vacantie-oord voor Israëlitische kinderen te Wijk aan Zee Amsterdam 1885 joods Jeugd 6-12, Joden, Zieken
Vereeniging "Zegen na Arbeid" Amsterdam 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk)
Christelijke Vrouwen-vereeniging, genaamd Zusterkring Dorkas Purmerend 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Haarlemsche Vereeniging voor Gezondheidskolonies Haarlem 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Gebroederschap onder de zinspreuk Matsdiké Harabbiem Haggedola (rechtvaardigheid van de grote meester) Amsterdam 1887 joods Joden
Gebroederschap Chesed Weëmeth (Deugd en Waarheid) Amsterdam 1716 joods Joden
Aantal verenigingen: 598 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1012 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.