Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 15 6 7 8 9 10 11 12 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging "Mirjam" Amsterdam 1875 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1875 neutraal Alcoholisten
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Hoogwoud Hoogwoud 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Ilpendam Ilpendam 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Bennebroek Bennebroek 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling De Rijp De Rijp 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen Amsterdam 1875 neutraal Arbeiders
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Amsterdam Amsterdam 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Beverwijk Beverwijk 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Hilversum Hilversum 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging "Weldadigheidsfonds op initiatief van den Opperrabbijn door diamantwerkers opgericht" Amsterdam 1875 joods Armen algemeen, Werklozen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Amsterdam 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Liefdadigheidsvereeniging Westzaan 1875 Jeugd 6-12 Vrouwen
Liefdewerk: "Oud Papier" Amsterdam 1874 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (landelijk), Werklozen
Liefdewerk: "Oud Papier", afdeling Haarlem Haarlem 1874 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Werklozen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Midwoud, Twisk, e.o. Midwoud, Twisk, e.o. 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds Amsterdam 1874 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen, Wezen
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin Amsterdam 1874 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging "Prins Hendrik Stichting" Egmond aan Zee 1874 neutraal Ouderen, Zeelieden
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Beemster Beemster 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Bouwvereeniging Wormerveer 1873 Arbeiders
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Amsterdam der - Amsterdam 1873 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting, Afdeeling Haarlem en omstreken van de - Haarlem 1873 neutraal Zieken Medici
Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" Amsterdam 1873 protestants Ouderen, Protestanten (landelijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen Mannen en vrouwen
Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente" Amsterdam 1873 joods Joden, Ouderen, Wezen
Vereeniging tot ondersteuning der Emigratie van minvermogenden naar den Noord-Amerikaanschen Staats "Minnesota" Amsterdam 1872
Conferentie van den H. Vitus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Hilversum 1872 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Alkmaar der - Alkmaar 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging van de H. Catharina van Senen Amsterdam 1872 rooms-katholiek Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Zaandam Zaandam 1872 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot aanmoediging van het arme schoolkind te Amsterdam Amsterdam 1872 joods Jeugd 6-12, Joden
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht ter behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende, te Amsterdam Amsterdam 1872 Gehandicapten
Vereeniging tot verbetering der kleine-kinderen-bewaarplaatsen Amsterdam 1872 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Vereeniging voor fabriekarbeidsters Amsterdam 1871 Meisjes, Prostituees Vrouwen
Conferentie van de HH. Nicolaas en Barbara en het Allerheiligst Hart van Jezus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1871 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging "Hulp en Arbeid" Oostzaan 1871 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging voor Burger Ziekenverpleging Haarlem 1871 neutraal Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot bestrijding van het Pauperisme te Amsterdam Amsterdam 1871 protestants Armen algemeen
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1871 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden Amsterdam 1871 protestants Gehandicapten, Mannen (algemeen), Vrouwen (algemeen)
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA) Amsterdam 1871 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Genootschap "Liefdadigheid Naar Vermogen" Amsterdam 1871 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot voortdurende ondersteuning van hulpbehoevende Weduwen en Weezen, nagelaten door de in zee verongelukte equipagiën der Loodsbooten van Terschelling Terschelling 1870 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging tot wering der bedelarij "Hulpbetoon", te Assendelft Assendelft 1870 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens Amsterdam 1870 neutraal Armen algemeen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Amsterdam Amsterdam 1870 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot wering en voorkoming van Bedelarij Landsmeer 1870 Armen algemeen, Jeugd 12-21, Jeugd 6-12
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Westzaan Westzaan 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot Werkverschaffing aan behoeftigen De Rijp 1870 neutraal Arbeiders, Werklozen
Vereeniging tot oprigting en instandhouding van een Badhuis voor minvermogenden Zandvoort 1869 protestants Zieken
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 15 6 7 8 9 10 11 12 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.