Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 15 6 7 8 9 10 11 12 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Nederlandsche Hervormde Diakonessen-Inrichting (N.H.D.I.) Amsterdam 1891 protestants Zieken
Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming Amsterdam 1899 neutraal Jeugd 12-21
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zaandam Zaandam 1898 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Naarden Naarden 1898 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Koning Willemshuis Amsterdam 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Hilversum Hilversum 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Haarlem Haarlem 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Haarlem Haarlem 1892 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Enkhuizen Enkhuizen 1853 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Edam Edam 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Den Helder en omstreken Den Helder 1883 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Bussum Bussum 1898 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Alkmaar Alkmaar 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheel Onthouders Vereeniging Amsterdam 1882 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen Geheelonthouders Bond (NCGOB) Haarlem 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Mishenet Zequenim (Steun van ouden) Amsterdam 1750 joods Joden, Mannen (algemeen), Ouderen
Menachem abelim (troost der treurenden) Amsterdam 1700 joods Joden
Meisjes-vereeniging der Gereformeerde Kerk Purmerend 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Maria-Vereeniging Amsterdam 1899 rooms-katholiek Zieken Vrouwen
Magnasiem tobiem megadle jetomoth Amsterdam 1761 joods Joden, Meisjes, Wezen Mannen en vrouwen
Maatschappij voor Volkskeukens N.V. Amsterdam 1890 Arbeiders, Armen algemeen
Maatschappij voor Moederlijke Liefdadigheid, afdeling Zaandam Zaandam 1835 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Zaandam Zaandam 1823 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Wieringerwaard Wieringerwaard 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Weesp Weesp 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Purmerend Purmerend 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Monnickendam Monnickendam 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Midwoud, Twisk, e.o. Midwoud, Twisk, e.o. 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Medemblik Medemblik 1830 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Limmen Limmen 1821 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Hoorn Hoorn 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Haarlem Haarlem 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Enkhuizen Enkhuizen 1821 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Edam Edam 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Den Helder Den Helder 1826 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Beemster Beemster 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Amsterdam Amsterdam 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Alkmaar Alkmaar 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Zaandijk 1839 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij van moederlijke liefdadigheid Westzaan 1829 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij van moederlijke Liefdadigheid Koog aan de Zaan 1839 neutraal Kraamvrouwen
Maatschappij van de Moederlijke Weldadigheid Hoorn 1829 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij tot werkverschaffing aan den spaarzamen ambachtsman Amsterdam 1845 Ambachtslieden, Werklozen
Maatschappij tot verbetering der huisvesting van minvermogenden te Haarlem Haarlem 1895 Armen algemeen
Maatschappij tot verbetering der huisvesting van de mingegoede Volksklasse te Koog a/d Zaan Koog aan de Zaan 1862 Armen algemeen
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin Amsterdam 1874 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Weesp Weesp 1799 neutraal Armen algemeen, Ouderen, Weduwen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Tiel Tiel 1811 neutraal Ambachtslieden, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Haarlem Haarlem 1789 neutraal Alcoholisten, Ambachtslieden, Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Amsterdam I en II Amsterdam 1785 neutraal Armen algemeen Mannen
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 15 6 7 8 9 10 11 12 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.