Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 16 7 8 9 10 11 12 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot Werkverschaffing aan minvermogende ingezetenen der Gemeente Uithoorn, gedurende den winter te Uithoorn Uithoorn 1893 Werklozen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Oostzaan Oostzaan 1893 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging in het belang van lijdende Nederlanders, verpleegd te Gheel Amsterdam 1893 Geesteszieken
Vereeniging "Kinderkleeding" Amsterdam 1893 Jeugd 6-12 Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Westzaan Westzaan 1893 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Akersloot Akersloot 1893 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Egmond aan Zee Egmond aan Zee 1893 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Heerhugowaard Heerhugowaard 1893 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot het verschaffen van Toevlucht aan onbehuisden Amsterdam 1893 neutraal Dak- en thuislozen, Werklozen
Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club te Amsterdam, vanaf 1893 afdeling Haarlem Haarlem 1893 neutraal Alcoholisten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen, Onderwijzers en leraren
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Purmerend Purmerend 1893 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging "Amicitia" Amsterdam 1893 Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Barsingerhorn Barsingerhorn 1893 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Meerenberg" Bloemendaal 1893 Zieken
Amsterdamsche Protestantsche Vereeniging ten behoeve van werkloozen Amsterdam 1893 protestants Mannen (algemeen), Werklozen
R.K. Vereeniging tot ondersteuning van zieken Assendelft 1894 rooms-katholiek Zieken
Vereeniging tot bevordering van kleeding aan minvermogende kinderen van alle religiën Amsterdam 1894 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Vereeniging voor spraakgebrekkige en achterlijke kinderen te Amsterdam Amsterdam 1894 Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Haarlemsch Comité van het Doorgangshuis te Hoenderloo Haarlem 1894 protestants Jongens, Verwaarloosde kinderen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Beets Beets 1894 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Door en voor de Jeugd Amsterdam 1894 joods Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Joden Meisjes
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Schagen Schagen 1894 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Uitgeest Uitgeest 1894 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Dames-Vereeniging van de H. Elisabeth Medemblik 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Assendelft Assendelft 1894 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieken Enkhuizen 1894 protestants Zieken
Hulpvereeniging tot ondersteuning van de Johannes Stichting Amsterdam 1894 Dak- en thuislozen, Geesteszieken, Gehandicapten, Ouderen, Zieken Mannen en vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Den Helder 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Zieken Vrouwen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Velsen Velsen 1894 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Liefdadigheids-Vereeniging: Ondersteuning zij ons Doel Amsterdam 1894 neutraal Armen algemeen, Zieken
Hersteld Evangelisch Lutherse Weldadigheidsvereeniging Amsterdam 1894 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Conferentie van den H. Vitus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Bussum 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen Mannen
St. Elisabeths-Vereeniging Ursem 1894 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging Hulp en Bijstand te IJmuiden IJmuiden 1894 Armen algemeen
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin Amsterdam 1894 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Liefdadigheidsvereeniging "Hulp en Steun" voor weezen van alle gezindten te Amsterdam Amsterdam 1894 neutraal Wezen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Kwadijk Kwadijk 1894 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Avenhorn Avenhorn 1894 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Vereeniging van de H. Anna Berkenrode 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Meisjes, Vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Beverwijk 1894 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Hilversum Hilversum 1895 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen van onvermogende gemeenten Haarlem 1895 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Maatschappij tot verbetering der huisvesting van minvermogenden te Haarlem Haarlem 1895 Armen algemeen
La Société Belge de Bienfaisance (Belgische Liefdadigheidsvereeniging) Amsterdam 1895 Vreemdelingen
Kinderkliniek Amsterdam 1895 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
St. Elisabeths-Vereeniging Hilversum 1895 rooms-katholiek Armen algemeen, Zieken Vrouwen
Vereeniging tot verstrekking van voedsel of melk en eieren aan herstellende zieken Amsterdam 1895 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Werkverschaffing Enkhuizen 1895 Werklozen
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Oudendijk Oudendijk 1895 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Nieuw Niedorp Nieuwe Niedorp 1895 neutraal Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 16 7 8 9 10 11 12 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.