Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 16 7 8 9 10 11 12 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vrouwenvereeniging: Maria, der Gereformeerde Kerk Zaandam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Haarlemsch Comité van het Doorgangshuis te Hoenderloo Haarlem 1894 protestants Jongens, Verwaarloosde kinderen
Deutsch-Evangelischer Verein Amsterdam 1892 protestants Vreemdelingen
Doopsgezind Kransje: De Talenten Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zaandam Zaandam 1853 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Leger des Heils. Het - Amsterdam 1887 protestants Alcoholisten, Dak- en thuislozen, Gevangenen, Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Jeugd 6-12, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Werklozen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Onze Tuin" Haarlem 1890 protestants Ongehuwde moeders, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen van onvermogende gemeenten Haarlem 1895 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie, afdeling Haarlem Haarlem 1890 protestants Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging "Zarfath" tot steun van nagelaten betrekkingen van Evangelisten, Godsdienstonderwijzers, Agenten van Christelijke Vereenigingen, colporteurs van Bijbel en Tractaatgenootschappen en Weezen- en Ziekenverplegers in Nederland Amsterdam 1885 protestants Weduwen, Wezen Onderwijzers en leraren, Predikanten
Vereeniging Tabitha Den Helder 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Protestantsche Vrouwen-Vereeniging Alkmaar 1878 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Enkhuizen Enkhuizen 1853 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1860 protestants Alcoholisten
Christelijke Vrouwen-vereeniging, genaamd Zusterkring Dorkas Purmerend 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging het 'Mosterdzaad" onder het motto: "Wie helpt om Jezus wil." Haarlem 1892 protestants Zieken
Beth Palet Vereeniging tot redding van gevallenen Amsterdam 1880 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" Amsterdam 1873 protestants Ouderen, Protestanten (landelijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheel Onthouders Vereeniging Amsterdam 1882 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Halve-stuivers-vereeniging voor On- en Minvermogende Lijders aan vallende ziekte Bethesda-Serepta Heemstede 1899 protestants Zieken
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Opperdoes 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vrouwenvereeniging "Dorcas" Houtrijk en Polanen 1888 protestants Armen algemeen Vrouwen
Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden, te Amsterdam Amsterdam 1822 protestants Protestanten (landelijk) Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Haarlem Haarlem 1892 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging "de Christelijke Geheelonthouders-Bond" Haarlem 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Zusters-vereeniging Martha Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Nederlandschen Protestantenbond, afdeling Haarlem Haarlem 1893 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte Haarlem 1882 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging School voor Havelooze Kinderen Amsterdam 1849 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Dorcas Naarden 1847 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging "Het Suppletiefonds ter Christelijke Verpleging van arme en hulpbehoevende krankzinnigen te Amsterdam" Amsterdam 1887 protestants Geesteszieken
Vereeniging het "Asyl Steenbeek" Amsterdam 1847 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Arbeidersvereeniging, De - Assendelft 1887 protestants Arbeiders, Protestanten (plaatselijk)
Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede Amsterdam 1839 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen
Vereeniging Het Doorgangshuis Haarlem 1893 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Oranje-Bond van Orde, afdeling Amsterdam Amsterdam 1893 protestants Arbeiders, Dak- en thuislozen, Werklozen
Vereeniging voor Inwendige Zending onder gevallen vrouwen "Beth-San" Amsterdam 1890 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Hilversum Hilversum 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Zaandam Zaandam 1872 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot bestrijding van het Pauperisme te Amsterdam Amsterdam 1871 protestants Armen algemeen
Doofstommen-Vereeniging onder de zinspreuk "Door liefde zaamgebracht" Amsterdam 1886 protestants Gehandicapten
Doopsgezinde Wijkverpleging Amsterdam 1892 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken
Christelijke Vereeniging Bezaliël Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen
Vereeniging tot bevordering van Gereformeerde Ziekenverzorging in Nederland Amsterdam 1893 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging Dorcas Watergraafsmeer 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds Amsterdam 1874 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen, Wezen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Zaandam Zaandam 1898 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging Zusterkrans: Looft den Heer; ten voordeele der Algemeene Armen Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Inrichting voor ziekenverpleging Haarlem 1887 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verstrekking van voedsel of melk en eieren aan herstellende zieken Amsterdam 1895 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 16 7 8 9 10 11 12 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.