Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 16 7 8 9 10 11 12 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging Heil der Armen Hoorn 1843 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Helpt elkander Zaandijk 1899 Armen algemeen
Vereeniging Herstellings- en Vacantie-oord voor Israëlitische kinderen te Wijk aan Zee Amsterdam 1885 joods Jeugd 6-12, Joden, Zieken
Vereeniging het aangroeiend Fonds tot verbetering der Volkshuisvesting Amsterdam 1893 Arbeiders
Vereeniging het "Asyl Steenbeek" Amsterdam 1847 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging "Het Centraal Israëlietisch Krankzinnigengesticht in Nederland" (CIK) Amsterdam 1898 joods Geesteszieken, Joden
Vereeniging Het Doorgangshuis Haarlem 1893 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Vereeniging het 'Mosterdzaad" onder het motto: "Wie helpt om Jezus wil." Haarlem 1892 protestants Zieken
Vereeniging "Het Suppletiefonds ter Christelijke Verpleging van arme en hulpbehoevende krankzinnigen te Amsterdam" Amsterdam 1887 protestants Geesteszieken
Vereeniging Het Werkhuis Hoorn 1893 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging "Het Werkhuis" te Zaandam Zaandam 1887 neutraal Werklozen
Vereeniging Huisverzorging Amsterdam 1900 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging "Hulpbetoon" (Mattheus 25, vers 36a) Amsterdam 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Vereeniging "Hulp en Arbeid" Oostzaan 1871 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging Hulp en Bijstand te IJmuiden IJmuiden 1894 Armen algemeen
Vereeniging: Hulp en steun voor blinden en bijna blinden Amsterdam 1898 neutraal Gehandicapten
Vereeniging Hulp in Nood te Uithoorn Uithoorn 1899 Armen algemeen
Vereeniging Hulp in Nood van de Roomsch-Katholieke Volksbond Haarlem 1899 rooms-katholiek Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging "Hulp voor minvermogende ooglijders" Amsterdam 1880 neutraal Gehandicapten
Vereeniging "Hulp voor minvermogende weezen" Amsterdam 1868 joods Joden, Wezen
Vereeniging in het belang der weezenverpleging Amsterdam 1869 neutraal Wezen
Vereeniging in het belang van lijdende Nederlanders, verpleegd te Gheel Amsterdam 1893 Geesteszieken
Vereeniging "Kinderkleeding" Amsterdam 1893 Jeugd 6-12 Vrouwen
Vereeniging Kindervoeding Nieuwer-Amstel 1899 Jeugd 6-12
Vereeniging Kindervoeding Monnickendam 1899 Jeugd 6-12
Vereeniging Kindervoeding Zaandam 1898 Jeugd 6-12
Vereeniging "Kleeding der Minvermogenden" Amsterdam 1883 Armen algemeen
Vereeniging Koning Willemshuis Amsterdam 1862 protestants Armen algemeen, Dak- en thuislozen, Zeelieden Mannen en vrouwen
Vereeniging Kostelooze Amsterdamsche Polikliniek Amsterdam 1881 Zieken Medici
Vereeniging "Leezrath Jethomim" (tot ondersteuning van Weezen door het doen aanleeren van ambachten) Amsterdam 1887 joods Joden, Wezen
Vereeniging Liefdadigheid door Vriendschap Amsterdam 1899 Armen algemeen
Vereeniging Liefdadigheid naar vermogen te Den Helder Den Helder 1891 neutraal Armen algemeen
Vereeniging: Magnatim Tobim Amsterdam 1899 joods Joden, Jongens
Vereeniging "Mirjam" Amsterdam 1875 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid te Purmerend Purmerend 1828 Kraamvrouwen
Vereeniging "Moederlijke Weldadigheid" Enkhuizen 1861 Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Amsterdam Amsterdam 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Beverwijk c.a. Beverwijk c.a. 1853 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Haarlem Haarlem 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Wormerveer Wormerveer 1853 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Zaandam Zaandam 1853 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging onder de zinspreuk "Moed, Beleid en Trouw" Amsterdam 1890 neutraal Militairen, Weduwen, Wezen Militairen
Vereeniging onder de zinspreuk "Moed, Beleid en Trouw", afdeling Haarlem Haarlem 1890 neutraal Militairen, Weduwen, Wezen Militairen
Vereeniging onder de zinspreuk: "Vrede zij ons doel" Amsterdam 1886 joods Joden, Meisjes
Vereeniging "Onderlinge Vrouwenbescherming" (VOV) Amsterdam 1897 neutraal Ongehuwde moeders Vrouwen
Vereeniging "Onderstandsfonds Korthals Altes" Amsterdam 1885 Arbeiders
Vereeniging "Ondersteuning in nood" Amsterdam 1883 Weduwen, Wezen, Zieken
Vereeniging "Onze Tuin" Haarlem 1890 protestants Ongehuwde moeders, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging: Ozer Dallim Amsterdam 1899 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging: Phebe, ter ondersteuning van lijdenden Opmeer-Spanbroek 1899 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 16 7 8 9 10 11 12 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.