Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 17 8 9 10 11 12 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Nederlandsch-Israëlietische Kraamvrouwen onder de zinspreuk: 'Korethe Berith Wesaegnadath Joledoth' Amsterdam 1822 joods Joden, Kraamvrouwen Mannen en vrouwen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland Amsterdam 1849 joods Ambachtslieden, Joden, Jongens
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Amsterdam Amsterdam 1849 joods Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Jongens, Meisjes, Werklozen
Doodgravers-kollegie der Nederlansch-israëlietische hoofd-synagoge onder de zinspreuk Gemiluth Hassadim Amsterdam 1650 joods Joden
Collegie "Chesed Weëmeth Menachem Abelim" (Troost den rouwbedrijvenden met waarheid en oprechtheid) Amsterdam 1868 joods Armen algemeen, Joden
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Israëlietische zieken en kraamvrouwen "Saädath Joledoth Wecholiem" Haarlem 1867 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen
Vrouwen-doodgravers-kollegie Amsterdam 1851 joods Joden, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Sefardisch Genootschap 'Mazon habanoth' ('Voeding der dochteren') Amsterdam 1734 joods Joden, Meisjes, Wezen Mannen en vrouwen
Halboschas Aroemim; Vereeniging ter aanmoediging van het arme schoolkind Haarlem 1888 joods Jeugd 6-12, Joden Vrouwen
Magnasiem tobiem megadle jetomoth Amsterdam 1761 joods Joden, Meisjes, Wezen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot werkverschaffing aan minvermogenden Amsterdam 1851 joods Armen algemeen, Werklozen Mannen en vrouwen
Mishenet Zequenim (Steun van ouden) Amsterdam 1750 joods Joden, Mannen (algemeen), Ouderen
Kollegie "Tachrichin" (doodskleederen) Amsterdam 1600 joods Joden Vrouwen
Vereeniging "Ginoech Hane'ariem" (wijding der jongelingen) Amsterdam 1886 joods Joden, Jongens
Vereeniging tot bevordering van het aanleeren van ambachten onder minvermogende Israëlieten Haarlem 1853 joods Ambachtslieden, Joden, Werklozen
Santa Companhia de dotor orphans et donzellas (Heilige broederschap tot uithuwelijking van weesmeisjes en jonge dochters der Nederlandsch-Portugeesch-Israëlitische Gemeente) Amsterdam 1615 joods Joden, Meisjes, Wezen
Gebroederschap Misjpat Habanot (regt der dochteren) Amsterdam 1833 joods Joden, Kraamvrouwen, Meisjes
Atsé-ha-Maäracha (Houtstapel op het Altaar]) Amsterdam 1713 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging "Steun der weduwen" Amsterdam 1885 joods Joden, Weduwen
Gebroederschap "Tob laleget el bet ebel" (Het is goed te gaan in het huis des treurenden) Amsterdam 1748 joods Joden
Israëlietische Weldadigheidsvereeniging "Aboda.h Hakkodesh" Haarlem 1885 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging Abie Jethomim Haarlem 1877 joods Joden, Wezen
Gebroederschap Meschibath nefesch (Lafenis der ziel) Amsterdam 1740 joods Armen algemeen
Genootschap "de Liefdadigheid" Amsterdam 1862 joods Armen algemeen
Menachem abelim (troost der treurenden) Amsterdam 1700 joods Joden
Vereeniging voor de ziekenoppassing en de kraamverzorging bij Israëliten Amsterdam 1860 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging "R. Jesaja Kleerekoper-stichting" (Zecher Rabbi Jesaja) Amsterdam 1883 joods Joden
Vereeniging onder de zinspreuk: "Vrede zij ons doel" Amsterdam 1886 joods Joden, Meisjes
Gebroederschap: Anagath Hanengarim (tot ontspanning der jongelieden) Amsterdam 1790 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging Herstellings- en Vacantie-oord voor Israëlitische kinderen te Wijk aan Zee Amsterdam 1885 joods Jeugd 6-12, Joden, Zieken
Genootschap tot Nut van minvermogende ongehuwde Israëlieten Amsterdam 1846 joods Joden
Vereeniging "Leezrath Jethomim" (tot ondersteuning van Weezen door het doen aanleeren van ambachten) Amsterdam 1887 joods Joden, Wezen
Israëlische Weldadigheidsvereeniging “Abodath Hakkodesh” Haarlem 1885 joods Armen algemeen, Joden
Vereeniging Ahabath Gesed Sel Nosim Amsterdam 1868 joods Armen algemeen Vrouwen
Bischoffsheims-Vereeniging Amsterdam 1867 joods Ambachtslieden
Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid te Purmerend Purmerend 1828 Kraamvrouwen
Société Française de Bienfaisance Amsterdam 1893 Vreemdelingen
Maatschappij tot verbetering der huisvesting van de mingegoede Volksklasse te Koog a/d Zaan Koog aan de Zaan 1862 Armen algemeen
Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878 Ambachtslieden, Ouderen
Vereeniging tot bevordering van kleeding aan minvermogende kinderen van alle religiën Amsterdam 1894 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Vereeniging voor spraakgebrekkige en achterlijke kinderen te Amsterdam Amsterdam 1894 Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging Kostelooze Amsterdamsche Polikliniek Amsterdam 1881 Zieken Medici
Sociëteit tot onderstand van verminkte militairen der Amsterdamsche landmilitie Amsterdam 1814 Militairen, Zieken
Studenten-Vereeniging tot Ondersteuning van Behoeftige Kraamvrouwen te Amsterdam Amsterdam 1892 Kraamvrouwen Studenten
Neêrlands Vlag Amsterdam 1899 Militairen
Holland-British American Charitable Institution Amsterdam 1899 Vreemdelingen
Vereeniging "tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te Haarlem" Haarlem 1868 Arbeiders
Dameskrans tot het vervaardigen van kleeren Amsterdam 1899 Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Liefdadigheidsvereeniging Westzaan 1875 Jeugd 6-12 Vrouwen
Maatschappij "Apollo" Amsterdam 1849 Kunstenaars Kunstenaars
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 17 8 9 10 11 12 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.