Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 17 8 9 10 11 12 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede Amsterdam 1839 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen
Hulpbank te Enkhuizen Enkhuizen 1863 neutraal Ambachtslieden, Werklozen
Holland-British American Charitable Institution Amsterdam 1899 Vreemdelingen
Hersteld Evangelisch Lutherse Weldadigheidsvereeniging Amsterdam 1894 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Heilige Driekoningen-Vereeniging Naarden 1899 Armen algemeen
Heerenvereeniging tot Weldadigheid Amsterdam 1845 rooms-katholiek Jongens, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen
Halve-stuivers-vereeniging voor On- en Minvermogende Lijders aan vallende ziekte Bethesda-Serepta Heemstede 1899 protestants Zieken
Halboschas Aroemim; Vereeniging ter aanmoediging van het arme schoolkind Haarlem 1888 joods Jeugd 6-12, Joden Vrouwen
Haarlemsche Vereeniging voor Gezondheidskolonies Haarlem 1899 Jeugd 6-12, Zieken
Haarlemsch Comité van het Doorgangshuis te Hoenderloo Haarlem 1894 protestants Jongens, Verwaarloosde kinderen
Gonzaga-Vereeniging Amsterdam 1887 rooms-katholiek Jeugd 12-21, Rooms-Katholieken (landelijk), Mannen (algemeen) Mannen
Gereformeerde Vereeniging voor Ziekenverpleging (GVZ) Amsterdam 1891 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Genootschap voor uitdeeling van levensmiddelen Zaandijk 1899 Armen algemeen
Genootschap voor ondersteuning aan behoeftige Kraamvrouwen. Hilversum 1845 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Genootschap van Barmhartigheid Amsterdam 1825 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Nederlandsch-Israëlietische Kraamvrouwen onder de zinspreuk: 'Korethe Berith Wesaegnadath Joledoth' Amsterdam 1822 joods Joden, Kraamvrouwen Mannen en vrouwen
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Israëlietische zieken en kraamvrouwen "Saädath Joledoth Wecholiem" Haarlem 1867 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen
Genootschap tot Nut van minvermogende ongehuwde Israëlieten Amsterdam 1846 joods Joden
Genootschap "Tot Nut en Genoegen", Vereeniging tot afschaffing van sterken drank Amsterdam 1885 neutraal Alcoholisten, Weduwen, Wezen
Genootschap tot Nut en Genoegen, afdeeling "Moederlijke Liefdadigheid" Assendelft 1857 Kraamvrouwen
Genootschap "Melpomene en Thalia" Haarlem 1899 Weduwen, Wezen
Genootschap "Liefdadigheid Naar Vermogen" Amsterdam 1871 neutraal Armen algemeen Mannen en vrouwen
Genootschap Instituut tot onderwijs van blinden, Het - Amsterdam 1808 neutraal Gehandicapten, Jeugd 6-12
Genootschap: Halboschas Aroemin, lejaldé chebrath Talmud Tora, Het - Amsterdam 1868 joods Jeugd 6-12, Joden
Genootschap "de Liefdadigheid" Amsterdam 1862 joods Armen algemeen
Genootschap "Charitas" Hilversum 1877 Armen algemeen
Gebroederschap "Winterverzorging der Armen" Amsterdam 1866 joods Armen algemeen
Gebroederschap 'Tot nut en weldadigheid' Amsterdam 1850 Armen algemeen
Gebroederschap "Tob laleget el bet ebel" (Het is goed te gaan in het huis des treurenden) Amsterdam 1748 joods Joden
Gebroederschap onder de zinspreuk Matsdiké Harabbiem Haggedola (rechtvaardigheid van de grote meester) Amsterdam 1887 joods Joden
Gebroederschap onder de zinspreuk Lijf Tof (Goed hart) Amsterdam 1861 joods Joden
Gebroederschap "Noten lechem ladal" ('Geef het brood aan de armen") Amsterdam 1750 joods Armen algemeen, Joden
Gebroederschap Misjpat Habanot (regt der dochteren) Amsterdam 1833 joods Joden, Kraamvrouwen, Meisjes
Gebroederschap Meschibath nefesch (Lafenis der ziel) Amsterdam 1740 joods Armen algemeen
Gebroederschap Mehil Sedaca (mantel der gerechtigheid of liefdadigheid) Amsterdam 1735 joods Armen algemeen, Joden
Gebroederschap "Matanoth laebionim" (gift aan de hulpbehoebenden) Amsterdam 1800 joods Armen algemeen
Gebroederschap "Gemiluth Hassadim" Amsterdam 1639 joods Joden
Gebroederschap "Gedenk den armen" Amsterdam 1849 joods Armen algemeen
Gebroederschap "Dereg Jesoro" (De rechte weg) Amsterdam 1885 joods Armen algemeen, Joden
Gebroederschap Chesed Weëmeth (Deugd en Waarheid) Amsterdam 1716 joods Joden
Gebroederschap "Berith Ishac" (Verbond van Isaak) Amsterdam 1700 joods Armen algemeen, Joden, Kraamvrouwen
Gebroederschap: Anagath Hanengarim (tot ontspanning der jongelieden) Amsterdam 1790 joods Armen algemeen, Joden
Gebroederschap 'Aby Jetomim' ('Vader der wezen') Amsterdam 1648 joods Joden, Jongens, Vreemdelingen, Wezen Mannen en vrouwen
Fonds tot ondersteuning van hulpbehoevenden Amsterdam 1883 Armen algemeen, Kraamvrouwen
Evangelisch-Lutherse Wijkvereeniging, onder de zinspreuk Marcus 10:14b: "Laat de Kinderen tot Mij komen" Amsterdam 1892 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Evangelisch-Lutherse Vereeniging voor Diaconessen Amsterdam 1886 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Evangelische Vereeniging "Bethel" Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen, Meisjes
Evangelische vereeniging Azriel Afdeeling Vrouwenkrans (Tabitha) Amsterdam 1859 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Dorcas Bussum 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Dorcas Naarden 1847 protestants Armen algemeen, Kraamvrouwen Vrouwen
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 17 8 9 10 11 12 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.