Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 598 pagina: « 17 8 9 10 11 12 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
St. Elisabeths-Vereeniging Beverwijk 1894 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
St. Hubertus-Vereeniging Amsterdam 1895 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
St. Elisabeths-Vereeniging Ursem 1894 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging ter bevordering van de opvoeding en behartiging van de belangen van verwaarloosde kinderen Amsterdam 1898 neutraal Verwaarloosde kinderen
Vereeniging School voor Havelooze Kinderen Amsterdam 1849 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging "Mirjam" Amsterdam 1875 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin Amsterdam 1874 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot opvoeding van weezen, halfweezen en onverzorgde kinderen Den Helder en Huisduinen 1900 protestants Verwaarloosde kinderen, Wezen
Opvoeding van Halfweezen in het huisgezin Amsterdam 1899 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen, Vrijmetselaars
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin Amsterdam 1894 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde weezen Anna-Paulownapolder 1887 Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Weduwen en Kinderen van in zee verongelukte visschers der gemeente Urk Urk 1886 neutraal Vissers, Weduwen, Wezen Vissers
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Willem Barendsfonds" Terschelling 1882 neutraal Vissers, Weduwen, Wezen, Zeelieden
Société Française de Bienfaisance Amsterdam 1893 Vreemdelingen
Holland-British American Charitable Institution Amsterdam 1899 Vreemdelingen
Deutsch-Evangelischer Verein Amsterdam 1892 protestants Vreemdelingen
La Société Belge de Bienfaisance (Belgische Liefdadigheidsvereeniging) Amsterdam 1895 Vreemdelingen
Deutsche Hilfsverein zu Amsterdam Amsterdam 1882 Vreemdelingen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA) Amsterdam 1871 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Nieuwediep der - Nieuwediep 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Haarlem der - Haarlem 1888 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Alkmaar der - Alkmaar 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Amsterdam der - Amsterdam 1884 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging Huisverzorging Amsterdam 1900 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Alkmaar der - Alkmaar 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Amsterdam der - Amsterdam 1873 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Vereeniging: de Vrouw Amsterdam 1899 Vrouwen (algemeen), Werklozen Vrouwen
Zedelijk Lichaam "Charitas" Amsterdam 1899 neutraal Weduwen
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887 neutraal Weduwen
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen en Weezen Amsterdam 1887 neutraal Weduwen, Wezen
Vereeniging "Steun voor weduwen zij ons doel" Amsterdam 1896 neutraal Weduwen, Wezen
Vereeniging "Zarfath" tot steun van nagelaten betrekkingen van Evangelisten, Godsdienstonderwijzers, Agenten van Christelijke Vereenigingen, colporteurs van Bijbel en Tractaatgenootschappen en Weezen- en Ziekenverplegers in Nederland Amsterdam 1885 protestants Weduwen, Wezen Onderwijzers en leraren, Predikanten
Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore" Amsterdam 1886 neutraal Weduwen, Wezen
Liefdadigheids-Vereeniging: “Weldoen zij ons Streven” Amsterdam 1892 neutraal Weduwen, Wezen
Vereeniging "Barnabas" Amsterdam 1899 protestants Weduwen, Wezen Onderwijzers en leraren
Liefdadigheidsvereeniging "Fortuna" Amsterdam 1891 neutraal Weduwen, Wezen
Genootschap "Melpomene en Thalia" Haarlem 1899 Weduwen, Wezen
Vereeniging tot voortdurende ondersteuning van hulpbehoevende Weduwen en Weezen, nagelaten door de in zee verongelukte equipagiën der Loodsbooten van Terschelling Terschelling 1870 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Zeemanscollege: "Zeemanshoop" Amsterdam 1822 neutraal Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging "Ondersteuning in nood" Amsterdam 1883 Weduwen, Wezen, Zieken
Vereeniging "Het Werkhuis" te Zaandam Zaandam 1887 neutraal Werklozen
Vereeniging tot Werkverschaffing aan Minvermogenden Krommenie 1855 neutraal Werklozen
Vereeniging tot Werkverschaffing aan minvermogende ingezetenen der Gemeente Uithoorn, gedurende den winter te Uithoorn Uithoorn 1893 Werklozen
Vereeniging tot Werkverschaffing Enkhuizen 1895 Werklozen
Vereeniging tot Werkverschaffing Hilversum 1886 Werklozen
Vereeniging de "Weezenkas" Amsterdam 1896 neutraal Wezen
Vereeniging in het belang der weezenverpleging Amsterdam 1869 neutraal Wezen
Liefdadigheidsvereeniging "Hulp en Steun" voor weezen van alle gezindten te Amsterdam Amsterdam 1894 neutraal Wezen
Nederlandsche Vereeniging ten behoeve van Zeelieden van iedere Nationaliteit Amsterdam 1898 protestants Zeelieden, Zieken Mannen en vrouwen
R.K. Vereeniging tot ondersteuning van zieken Assendelft 1894 rooms-katholiek Zieken
Aantal verenigingen: 598 pagina: « 17 8 9 10 11 12 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.