Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 17 8 9 10 11 12 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging "Prins Alexander-Stichting" Amsterdam 1880 neutraal Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen, Vrijmetselaars
Vereeniging "Prins Hendrik Stichting" Egmond aan Zee 1874 neutraal Ouderen, Zeelieden
Vereeniging Pro Juventute Amsterdam 1896 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging Reisbelasting, afdeling Amsterdam Amsterdam 1895 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging "R. Jesaja Kleerekoper-stichting" (Zecher Rabbi Jesaja) Amsterdam 1883 joods Joden
Vereeniging 'Salerno' Amsterdam 1853 neutraal Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging "Sarepta", Steun voor Amsterdamsche Protestantsche Weduwen Amsterdam 1869 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Vereeniging School voor Havelooze Kinderen Amsterdam 1849 protestants Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging: Steun der Armen Amsterdam 1899 Armen algemeen
Vereeniging "Steun der weduwen" Amsterdam 1885 joods Joden, Weduwen
Vereeniging "Steun voor weduwen zij ons doel" Amsterdam 1896 neutraal Weduwen, Wezen
Vereeniging Tabitha Den Helder 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging Tabitha der Evangelisch Luthersche Gemeente Amsterdam 1887 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging "Te Huis", Logement voor vrouwelijke personen te Amsterdam Amsterdam 1855 protestants Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse Amsterdam 1852 neutraal Arbeiders
Vereeniging ter behartiging der godsdienstige belangen van de bewoners der buitenwijken van Amsterdam. Afdeeling Dorcas-vereeniging Tabitha Amsterdam 1896 protestants Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging ter bevordering van de opvoeding en behartiging van de belangen van verwaarloosde kinderen Amsterdam 1898 neutraal Verwaarloosde kinderen
Vereeniging ter geneeskundige behandeling van behoeftige ooglijders Amsterdam 1888 neutraal Gehandicapten
Vereeniging ter verspreiding van Bloemen, Vruchten en Lectuur in de Ziekenhuizen Amsterdam 1882 neutraal Zieken Vrouwen
Vereeniging Toevlucht der Armen Muiden 1899 Armen algemeen
Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente" Amsterdam 1873 joods Joden, Ouderen, Wezen
Vereeniging tot "aanbouw van doelmatige Woningen en andere nuttige Inrichtingen voor den Arbeidersstand te Hilversum" Hilversum 1864 Arbeiders
Vereeniging tot aanmoediging van het arme schoolkind te Amsterdam Amsterdam 1872 joods Jeugd 6-12, Joden
Vereeniging tot behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen der armen Haarlem 1842 Armen algemeen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot bestrijding van het Pauperisme te Amsterdam Amsterdam 1871 protestants Armen algemeen
Vereeniging tot bevordering van Gereformeerde Ziekenverzorging in Nederland Amsterdam 1893 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot bevordering van het aanleeren van ambachten onder minvermogende Israëlieten Haarlem 1853 joods Ambachtslieden, Joden, Werklozen
Vereeniging tot bevordering van het Herstel van Drankzuchtigen Amsterdam 1890 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging "Tot bevordering van het onderwijs aan minvermogende Israëlitische kinderen" Amsterdam 1890 Jeugd 6-12, Joden
Vereeniging tot bevordering van kleeding aan minvermogende kinderen van alle religiën Amsterdam 1894 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Vereeniging tot bevordering van weldadigheid onder stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1869 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging tot christelijke opvoeding en onderwijs van doofstomme kinderen en jongelieden "Effatha", afdeling Haarlem Haarlem 1897 protestants Gehandicapten, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Vereeniging tot Diakonaal Hulpbetoon in Wijk II van de Gereformeerde Kerk Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Vereeniging "Tot Heil des Volks" Amsterdam 1855 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen, Vrouwen (algemeen), Weduwen, Werklozen Mannen en vrouwen, Meisjes
Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Haarlem Haarlem 1863 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen
Vereeniging tot het stichten en instandhouden van een Fonds of Inrigting tot ondersteuning van ouden van dagen binnen de gemeente Urk Urk 1878 Ouderen
Vereeniging tot het tegengaan van de bedelarij in het algemeen en in het bijzonder op den Nieuwjaarsdag Weesp 1889 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieken Enkhuizen 1894 protestants Zieken
Vereeniging tot het verschaffen van kleeding Monnickendam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Vereeniging tot het verschaffen van Toevlucht aan onbehuisden Amsterdam 1893 neutraal Dak- en thuislozen, Werklozen
Vereeniging tot het verstrekken van woningen aan arbeiders en mingegoeden te Hoorn Hoorn 1864 Arbeiders, Armen algemeen
Vereeniging tot hulpbetoon bij Ziekenverpleging Koedijk 1899 Zieken
Vereeniging tot instandhouding van het "Anna Catharina Fonds" Amsterdam 1885 Armen algemeen
Vereeniging tot instandhouding van het Protestantsche Weeshuis te Wormerveer Wormerveer 1869 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Vereeniging tot ondersteuning bij ziekten Schagen 1899 Zieken
Vereeniging tot ondersteuning der Emigratie van minvermogenden naar den Noord-Amerikaanschen Staats "Minnesota" Amsterdam 1872
Vereeniging tot ondersteuning der toenemende Gestichten St. Aloysius en "De Voorzienigheid" Amsterdam 1857 rooms-katholiek Rooms-Katholieken (landelijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot ondersteuning van Behoeftige Kraamvrouwen Krommenie 1834 Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging tot Ondersteuning van behoeftige Protestantsche kraamvrouwen, wonende te Amsterdam Amsterdam 1879 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Weduwen en Kinderen van in zee verongelukte visschers der gemeente Urk Urk 1886 neutraal Vissers, Weduwen, Wezen Vissers
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 17 8 9 10 11 12 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.